Nový termín zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení školní docházky je naplánován na 27. 9. 2017 v Plzni.

Můžete se přihlásit k vykonání zkoušky  a získat tak celostátně platné osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Kvalifikace Vám umožní pracovat s dětmi jako nepedagogický pracovník, dále v dětských skupinách, nebo můžete hlídat děti jako soukromnice.

Podmínkou je velmi dobrá samostatná příprava ke zkoušce dle standardu Národní soustavy kvalifikací.

Více informací Vám rádi poskytneme na tel. čísle 777 864 504.

21.8.2017

Nový termín zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Nový termín zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení školní docházky je naplánován na 27. 9. 2017 v Plzni. Můžete se přihlásit k vykonání zkoušky […]
28.3.2017

Informační schůzka ke kurzu Chůva v Liberci

24.1.2017

ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ

24.1.2017

Nové termíny rekvalifikačních kurzů CNC stroje