Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

akreditovaný rekvalifikační kurz
<h1>Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky</h1><p></p><i>akreditovaný rekvalifikační kurz</i>
Kurz včetně zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. k získání profesní kvalifikace:

Pro uchazeče o zaměstnání chůvy.

Kvalifikace opravňuje k práci chůvy v mateřské škole, dětské skupině, nebo jako OSVČ.

Na základě osvědčení můžete také žádat o vydání vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Vstupní požadavky - ukončené základní vzdělání a lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti - formulář ke stažení níže.

Délka kurzu: 160 hodin, 80 hodin teorie, 80 hodin praxe

Cena kurzu včetně zkoušky:

14 800,- Kč (80 hodin teorie a 80 hodin praxe)

Témata:

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

Poskytování první pomoci dětem.

Uplatňování metod a forem pedagogické práce.

Řešení nepříznivých výchovných situací.

Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi.

Dodržování etických principů při práci chůvy.

Orientace v pracovněprávních vztazích.

Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi.

KONTAKTNÍ OSOBY:

Česká Lípa, Liberec, Roudnice nad Labem, Chomutov, Kolín - Vladimír Ort 777 773 893 ort@kustod.cz

Plzeň, Písek, Karlovy Vary - Kateřina Součková 777 864 504 souckova@kustod.cz
Zkouška podle zákona 179/2006 Sb. k získání profesní kvalifikace:

Pro uchazeče o zaměstnání chůvy.

Kvalifikace opravňuje k práci chůvy v mateřské škole, dětské skupině, nebo jako OSVČ.

Na základě osvědčení můžete také žádat o vydání vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Ke zkoušce je potřeba lékařské potvrzení - formulář ke stažení níže.

Délka zkoušky pro 1 účastníka: 2,5 hodiny

Cena: 6 000,- Kč

Harmonogram zkoušky:

Zahájení zkoušky

BOZP (30 minut)

Zadání zkoušky(15 minut)

Písemná část (1 hodina)

Praktická a ústní část (1, 5 hodin pro každého účastníka)

Ukončení zkoušky

Obsah zkoušky:

Dle platného hodnotícího standardu

KONTAKTNÍ OSOBY:

Česká Lípa - Vladimír Ort 777 773 893 ort@kustod.cz

Plzeň - Kateřina Součková 777 864 504 souckova@kustod.cz

Termín výuky

Místo výuky

Harmonogram výuky

Přihláška

Lékařské potvrzení

25.1.- 30.3. 2019

Písek

Harmonogram Písek Lékařské potvrzení

4.2.- 7.4. 2019

Náchod

HarmonogramNáchodLékařské potvrzení

22.3. - 30.5. 2019

Plzeň

HarmonogramPlzeňLékařské potvrzení

25.3. - 31.5. 2019

Rakovník

Harmonogram

Rakovník

Lékařské potvrzení

29.3. - 31.5. 2019

Beroun

HarmonogramBerounLékařské potvrzení

1.4. - 1.6. 2019

Kladno

HarmonogramKladnoLékařské potvrzení

2.4. - 3.6. 2019

Mladá Boleslav

HarmonogramMladá BoleslavLékařské potvrzení

2.4. – 15.6. 2019

Karlovy Vary

HarmonogramKarlovy VaryLékařské potvrzení

4.4. – 30. 6. 2019

České Budějovice

HarmonogramČeské BudějoviceLékařské potvrzení

11.4. - 11.6. 2019

Česká Lípa

HarmonogramČeská LípaLékařské potvrzení

15.4. - 15.6. 2019

Jablonec nad Nisou

HarmonogramJablonec nad NisouLékařské potvrzení