Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

akreditovaný rekvalifikační kurz
<h1>Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky</h1><p></p><i>akreditovaný rekvalifikační kurz</i>
Kurz včetně zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. k získání profesní kvalifikace:

Pro uchazeče o zaměstnání chůvy.

Kvalifikace opravňuje k práci chůvy v mateřské škole, dětské skupině, nebo jako OSVČ.

Na základě osvědčení můžete také žádat o vydání vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Termín a místo výuky:

25. 10. - 20.12. 2018 Plzeň, Česká Lípa

26. 10. - 20.12. 2018 Liberec, Písek

29. 10. - 20.12. 2018 Kolín

31.10. - 20.12. 2018 Karlovy Vary, Chomutov

1. 11. Roudnice nad Labem

Délka kurzu: 160 hodin, 80 hodin teorie, 80 hodin praxe

Cena kurzu včetně zkoušky:

14 800,- Kč (80 hodin teorie a 80 hodin praxe)

Témata:

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

Poskytování první pomoci dětem.

Uplatňování metod a forem pedagogické práce.

Řešení nepříznivých výchovných situací.

Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi.

Dodržování etických principů při práci chůvy.

Orientace v pracovněprávních vztazích.

Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi.

KONTAKTNÍ OSOBY:

Česká Lípa, Liberec, Roudnice nad Labem, Chomutov, Kolín - Vladimír Ort 777 773 893 ort@kustod.cz

Plzeň, Písek, Karlovy Vary - Kateřina Součková 777 864 504 souckova@kustod.cz
Zkouška podle zákona 179/2006 Sb. k získání profesní kvalifikace:

Pro uchazeče o zaměstnání chůvy.

Kvalifikace opravňuje k práci chůvy v mateřské škole, dětské skupině, nebo jako OSVČ.

Na základě osvědčení můžete také žádat o vydání vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Termín a místo zkoušky:

27 9. 2018 Plzeň

listopad 2018 České Budějovice

Délka zkoušky pro 1 účastníka: 2,5 hodiny

Cena: 6 000,- Kč

Harmonogram zkoušky:

Zahájení zkoušky

BOZP (30 minut)

Zadání zkoušky(15 minut)

Písemná část (1 hodina)

Praktická a ústní část (1, 5 hodin pro každého účastníka)

Ukončení zkoušky

Obsah zkoušky:

Dle platného hodnotícího standardu

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

Poskytování první pomoci dětem.

Uplatňování metod a forem pedagogické práce.

Řešení nepříznivých výchovných situací.

Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi.

Dodržování etických principů při práci chůvy.

Orientace v pracovněprávních vztazích.

Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi.

KONTAKTNÍ OSOBY:

Česká Lípa - Vladimír Ort 777 773 893 ort@kustod.cz

Plzeň - Kateřina Součková 777 864 504 souckova@kustod.cz