Kvalifikační kurz pracovník v sociálních službách Akreditovaný vzdělávací kurz

sociální oblastvelký
Kurz je určen

Odborná příprava osob, kteří se chtějí ucházet o práci v sociálním zařízení.

Osoby, které již v zařízení pracují a vztahuje se na ně zákonná podmínka absolvovat kvalifikační kurz.

Termín a místo výuky

13.3. - 31.5. 2020 - Česká Lípa

7.2. - 31.3.2020 - Plzeň

27.2. - 30.4.2020 - Liberec

15.6. - 31.8. 2020 Domažlice

31.1. - 31.3. 2020 Frýdlant

Cena: 8900,- Kč

Délka kurzu: 150 hodin

Obsah a témata

Poskytování sociálních služeb

Základy psychologie

Komunikace

Základy zdravotních věd

Sociálně-právní minimum

Základy pečovatelství

Krizové intervence

První pomoc

Odborná praxe

Minimální vstupní požadavky:základní vzdělání

Počet účastníků v kurzu: 5 - 20

Kontaktní osoby: Česká Lípa - Eva Klazarová 776 157 157

Plzeň - Kateřina Součková 777 864 504