Kvalifikační kurz pracovník v sociálních službách

Akreditovaný vzdělávací kurz

<h1>Kvalifikační kurz pracovník v sociálních službách</h1><p></p> <i>Akreditovaný vzdělávací kurz</i><p></p>
Kurz je určen

Odborná příprava osob, kteří se chtějí ucházet o práci v sociálním zařízení.

Osoby, které již v zařízení pracují a vztahuje se na ně zákonná podmínka absolvovat kvalifikační kurz.

Termín a místo výuky

21. 9. - 30. 11. 2018 - Česká Lípa

listopad 2018 - Plzeň

Cena: 8900,- Kč

Délka kurzu: 150 hodin

Obsah a témata

Poskytování sociálních služeb

Základy psychologie

Komunikace

Základy zdravotních věd

Sociálně-právní minimum

Základy pečovatelství

Krizové intervence

První pomoc

Odborná praxe

Minimální vstupní požadavky:základní vzdělání

Počet účastníků v kurzu: 5 - 20

Kontaktní osoba: Eva Klazarová 776 157 157