Personalista-profesní kvalifikace

20150120karrier-munkahely-allasinterju
Kurz je určen: Pro budoucí i stávající personalisty ve firmách.

Zkoušky z profesní kvalifikace:

Termín a místo: dle dohody

Cena: 6 000,- Kč

V souladu se standardem v Národní soustavě kvalifikací (NSK).

Jsme autorizovanou osobou dle zákona č.179/2006 sb.

Příprava ke zkoušce:

Rozsah: 16 hodin (2 krát 8 hodin)

Termín a místo: dle dohody

Cena: 9 800,- Kč

Obsah:

Pracovně-právní vztahy v personalistice.

Využívání prostředků výpočetní techniky.

Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti.

Organizování vzdělávání zaměstnanců.

Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců.

Organizování kolektivního vyjednávání.

Kontakt: Mgr. Vladimír Ort, ort@kustod.cz;777 773 893

Lektor dalšího vzdělávání-profesní kvalifikace

preview
Kurz je určen: Pro všechny ve firemním vzdělávání. Pro interní lektory, vedoucí týmů, kouče, mentory, personalisty.

Zkoušky z profesní kvalifikace:

Termín a místo: dle dohody

Cena: 6 000,- Kč

V souladu se standardem v Národní soustavě kvalifikací (NSK).

Jsme autorizovanou osobou dle zákona č.179/2006 sb.

Příprava ke zkoušce:

Rozsah: 16 hodin (2 krát 8 hodin)

Termín a místo: dle dohody

Cena: 9 800,- Kč

Obsah:

Orientace v základní terminologii andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých.

Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí.

Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky.

Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu.

Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek.

Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou.

Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu.

Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí.

Kontakt: Mgr. Vladimír Ort, ort@kustod.cz;777 773 893