Úvod do problematiky domácího násilí

Akreditovaný vzdělávací kurz

<h1>Úvod do problematiky domácího násilí</h1><p></p> <i>Akreditovaný vzdělávací kurz</i><p></p>
Kurz je určen

Pracovníkům, kteří se při výkonu své profese mohou setkat s lidmi, kteří jsou ohroženi, nebo přímo vystaveni domácímu násilí.

Termín a místo výuky: Dohodou, Česká Lípa; Plzeň

Délka kurzu: 12 hodin

Cena: 2400,- Kč

Témata

Identifikace domácího násilí.

Specifika jednání ohrožené osoby a komunikace s ní v případech domácího násilí.

Legislativa a služby působící v oblasti domácího násilí.

Intervence v případech domácího násilí.

Lektor

Mgr. Jan Jung

Vedoucí Terénní krizové služby

Vedoucí Intervenčního centra

řízení dvou sociálních služeb - personální vedení, metodické vedení, komunikace s partnery a vedením organizace, vedení projektů

přímá práce s klienty

Od roku 2006 se prakticky věnuje problematice domácího násilí

Absolvent kurzů:

o Psychosociální intervenční týmy

o Krizová intervence

o Domácí násilí pro pracovníky intervenčních center

o Critical Incident Stress Management, Group Crisis Intervention

o Řešení případů se znaky domácího násilí

o Trauma

o Úvod do supervize v pomáhajících profesích

Kontaktní osoba: Česká Lípa - Eva Klazarová 776 157 157

Plzeň - Kateřina Součková 777 864 504