Firemní vzdělávání

Firemní vzdělávání

Akreditované manažerské programy

Školení pro interní lektory

Odborné vzdělávání zaměstnanců

Odborné jazykové kurzy - anglický, německý jazyk

Odborné IT kurzy - MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook

Audit vzdělávacích potřeb zaměstnanců

Individuální plán vzdělávání

Šablony MŠMT pro školy

Šablony MŠMT pro školy

Národní soustava kvalifikací a autorizace

Národní soustava kvalifikací a autorizace

Zpracování žádosti o autorizaci pro právnické a fyzické osoby

Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. k získání profesní kvalifikace

Lektor dalšího vzdělávání
(75-001-T)

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
(69-017-M)

23.8.2019 Plzeň

17.8. 2019 Hradec Králové

19.8.2019 Karlovy Vary

25.8.2019 Praha

Obchodník s realitami

(66-042-M)

22.8.2019 Praha

29.8.2019 Plzeň

Prodavač (66-003-H)

Skladník (66-002-H)

Pokladní (66-001-H)