firemní vzdělávánícb

Firemní vzdělávání

Akreditované manažerské programy

Školení pro interní lektory

Profesní kvalifikace Personalista a Lektor dalšího vzdělávání

Odborné vzdělávání zaměstnanců

Odborné jazykové kurzy - anglický, německý jazyk

Odborné IT kurzy - MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook

Audit vzdělávacích potřeb zaměstnanců

Individuální plán vzdělávání

diagnoza_ucitelweb

Šablony MŠMT pro školy

library-438389_1280cb

Národní soustava kvalifikací a autorizace

Zpracování žádosti o autorizaci pro právnické a fyzické osoby

Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. k získání profesní kvalifikace

Lektor dalšího vzdělávání
(75-001-T)

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
(69-017-M)

Realitní zprostředkovatel

(66-042-M)

Personalista (62-007-N)

Prodavač (66-003-H)

Skladník (66-002-H)

Pokladní (66-001-H)