Přípravný kurz ke zkoušce z profesní kvalifikace + zkouška. Získaná kvalifikace odpovídá tzv. šablonám MŠMT. Osvědčení opravňuje pro práci v dětských skupinách, mateřských centrech apod.

Počet hodin: výuka 2 dny, celkem 16 hodin (dva 8 hodinové bloky) + 1 den zkouška

Obsah kurzu: Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.Poskytování první pomoci dětem.Uplatňování metod a forem pedagogické práce.Řešení nepříznivých výchovných situací.Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi.Dodržování etických principů při práci chůvy.Orientace v pracovněprávních vztazích.Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi.