Chůva pro děti v dětské skupině – krátký přípravný kurz online a rozdílová profesní zkouška

9. prosince 2021

Dvoudenní online přípravný kurz k rozdílové zkoušce z profesní kvalifikace + zkouška.

Osvědčení opravňuje k práci chůvy v dětské skupině, splňuje požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny, umožňuje založit vlastní dětskou skupinu.

Kurz je vhodný pro uchazeče, kteří mají zkušenosti v práci s dětmi a již mají kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a budou tak absolvovat zkoušku pouze z vybraných (doplňujících) odborných kompetencí.

Kurz je možné absolvovat online v termínu 26. 1. 2022 – 3. 2. 2022 a zkoušku složit osobně v těchto městech:

Hradec Králové 5. 2. 2022 Veronika Lišková; 608 183 438; liskova@kustod.cz
Zlín 11. 2. 2022 Kateřina Petrová; 770 610 270; petrova@kustod.cz
Třebíč 11. 2. 2022 Kateřina Petrová; 770 610 270; petrova@kustod.cz
Rakovník 15. 2. 2022 Simona Holubová; 728 160 276; holubova@kustod.cz
Plzeň 21. 2. 2022 Kateřina Ortová; 777 864 504; ortova@kustod.cz
Olomouc 24. 2. 2022 Simona Holubová; 728 160 276; holubova@kustod.cz
Praha 5. 3. 2022 Veronika Lišková; 608 183 438; liskova@kustod.cz
České Budějovice 11. 3. 2022 Simona Holubová; 728 160 276; holubova@kustod.cz
Brno 14. 3. 2022 Simona Holubová; 728 160 276; holubova@kustod.cz

 

Termín: 26. 1. 2022 – 3. 2. 2022 

Délka zkoušky pro jednoho účastníka:  2  hodiny

Kapacita: 10 míst

Vstupní podmínky:

 • bez logopedické vady
 • minimálně 18 let věku
 • ukončené základní vzdělání
 • osvědčení profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Cena: 4 000,- Kč

Harmonogram:

 1. den – výuka online 3 vyučovacích hodin přes aplikaci Teams
 2. den – výuka online 3 vyučovacích hodin přes aplikaci Teams
 3. den – výuka online 4 vyučovací hodiny přes aplikaci Teams
 4. den – zkouška – 2 hodiny na účastníka – prezenčně

Před zkouškou doporučujeme samostudium ze studijních materiálů, které poskytujeme zdarma v tištěné nebo elektronické podobě při přihlášení.

Obsah kurzu:

 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku;
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk;
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně;
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku;
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině;
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Certifikát: Osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní a doživotní platností.

 

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód 69-073-M) vám umožní:

 • získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině
 • splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny
 • založit vlastní dětskou skupinu

Objednávka kurzu

  Kategorie

  Kontakt