Podpora zaměstnanosti v oblasti péče na území MAS Český les

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010411

Termín realizace: 1. 6. 2019 – 30.11.2021

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpora dlouhodobě udržitelné zaměstnanosti na území MAS Český les v oblasti péče o děti a seniory, identifikace stávajících i nových pracovních příležitostí a zapojení znevýhodněných skupin na trh práce díky individuální diagnostice, komplexní přípravě a podpoře při přechodu do zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti.

V projektu budou realizovány tyto aktivity:

1) Nábor cílové skupiny, diagnostika a stanovení plánu vzdělávání.

2) Vzdělávání a rekvalifikace.

3) Průběžné pracovní, právní a kariérní poradenství, podpora při nástupu do zaměstnání či podpora zahájení podnikatelské činnosti.

4) Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce a zprostředkování zaměstnání.

5) Evaluace.

Partner projektu:

MAS Český les z.s.

Termíny kurzů:

kurz Pracovník v sociálních službách 29. 9. 2021 – 30. 11. 2021, kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 17.9. – 15. 11. 2021

Kontakty a přihlášky do projektu: Bc. Kateřina Ortová, 777 864 504, ortova@kustod.cz; Mgr. Vladimír Ort, 777 773 893, ort@kustod.cz

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU