12

let zkušeností


Již od roku 2007 se věnujeme rozvoji lidských zdrojů, poradenské činnosti, vzdělávání dospělých a zprostředkování zaměstnání.

Jsme
Služby poskytujeme po celé republice
Máme povolení ke zprostředkování zaměstnání na území ČR podle § 14 odst. 1 písm. a) a c) zákona o zaměstnanosti, rozhodnutí č.j. MPSV-UP/7424/12/ÚPČR/4 ze dne 13. 7. 2012.
Předmět povolení
Občanům ČR
Občanům EU/EHP
Forma zprostředkování
a) Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly.
c) Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.