Aktuálně vypsané kurzy

Chůva pro děti a další vzdělávání

Nabízíme kurzy se zaměřením – Chůva pro děti v dětské skupině a Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky v prezenční i v online podobě. Kromě toho je možné absolvovat i další vzdělávací kurzy, které vám pomohou v rozšíření dosavadních zkušeností i získání nových odborných kompetencí.

číst více

Lektor dalšího vzdělávání – profesní zkouška

Profesní zkouška podle standardu Národní soustavy kvalifikací. Pro uchazeče, kteří si chtějí či potřebují zvýšit kvalifikaci a chtějí předávat zkušenosti. Lektorují a potřebují ověření svých dovedností. Pracují či chtějí pracovat jako interní lektoři ve firmách.

číst více

Pečující v domácnosti – profesní zkouška

Lidé dávají jednoznačně přednost péči v domácnosti před péčí v pobytových zařízeních. A právě proto, bychom Vám chtěli nabídnout profesní zkoušku zaměřenou na péči o osobu v domácím prostředí, péči poskytovanou individuálně a dle specifických potřeb ošetřované
osoby.

číst více