Nabídka kurzů pro chůvy

Chůva pro děti v dětské skupině

Přípravné kurzy, rozdílové profesní zkoušky a akreditované kurzy v oboru Chůva pro děti v dětské skupině jsou určené pro zájemce, kteří by rádi pracovali s dětmi, ale chybí jim k tomu potřebná kvalifikace. Zároveň jsou vhodné pro pracovníky v těchto skupinách, kteří si chtějí svou kvalifikaci rozšířit. Získaná osvědčení opravňují k práci chůvy v dětské skupině, splňují požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny a současně umožňují založit vlastní dětskou skupinu.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Krátký přípravný kurz, profesní zkouška a akreditovaný kurz v oboru Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky jsou vhodné pro všechny zájemce, kteří chtějí v daném oboru načerpat potřebné zkušenosti a získat osvědčení pro výkon povolání. Kurzy jsou vhodné pro začátečníky i osoby, které si chtějí rozšířit své dosavadní znalosti. Získaná osvědčení opravňují pro práci chůvy v mateřských školách, dětských skupinách, mateřských centrech nebo na kvalifikované hlídání dětí v předškolním věku.

Další vzdělávání v dětských skupinách

Kurz první pomoci u dětí do 6 let a vzdělávací kurz zaměřený na onemocnění dětí v předškolním věku jsou určené zejména pro chůvy a pedagogické pracovníky v dětských skupinách. V kurzech se naučíte, jak správně reagovat a poskytnout první pomoc. Zároveň si díky specializovanému kurzu rozšíříte obzory o nejčastějších onemocněních, zjistíte vše nezbytné kolem prevence i případné léčby. Kurzy se zdravotnickou problematikou jsou je vhodné především pro pracovníky s odbornou kompetencí.

Kontaktujte nás

Kontaktní osoby

Plzeň, České Budějovice | Kateřina Ortová 777 864 504; ortova@kustod.cz

Praha, Hradec Králové, Ústí n. Labem | Veronika Lišková 608 183 438; liskova@kustod.cz

Liberec | Radka Kantorová 606 360 689; radka.kantorova@tiscali.cz

Česká Lípa | Kateřina Knyš 770 610 270; petrova@kustod.cz

Zlín, Uherské Hradiště | Lenka Švadleňáková 737 456 713, lenka.svadlenakova@seznam.cz

Olomouc, Brno, Rakovník | Simona Holubová 728 160 276; holubova@kustod.cz

Třebíč, Žďár nad Sázavou  | Simona Holubová 728 160 276; holubova@kustod.cz