let zkušeností

Jsme

R

Akreditovanou institucí MŠMT a MPSV.

R

Autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M
Lektor dalšího vzdělávání 75-001-T
Realitní zprostředkovatel 66-042-M
Personalista 62-007-N
Prodavač 66-003-H

Kurýr 37-040-E                                                                                                                                                                   

Služby poskytujeme po celé republice

R

Firemní vzdělávání na zakázku

R

Vzdělávání a poradenství v systému Národní soustavy kvalifikací (NSK), z oblastí odborného vzdělávání a rekvalifikací

R

Projekty na míru, vzdělávací programy

R

Dotační poradenství, zpracování projektové žádosti a administrace

R

Projektové a strategické řízení

R

Strategické dokumenty v oblasti vzdělávání a prevence

R

E-learningové programy

Máme povolení ke zprostředkování zaměstnání na území ČR podle § 14 odst. 1 písm. a) a c) zákona o zaměstnanosti, rozhodnutí č.j. MPSV-UP/7424/12/ÚPČR/4 ze dne 13. 7. 2012.
Předmět povolení
Občanům ČR
Občanům EU/EHP
Forma zprostředkování
a) Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly.
c) Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.