Prezenční forma

Pokud potřebujete pravidelný kontakt s lidmi a vyhovuje vám spíše osobnější forma získávání vzdělání, bude pro vás jako přímo stvořená prezenční forma kurzu. V jeho případě se budete v určených termínech a vybraných městech pravidelně setkávat s lektorem i spolu s dalšími účastníky. 

Co vás čeká?

Abychom vám alespoň trochu přiblížili, co je k absolvování kurzu zapotřebí a také, jaká osvědčení po úspěšném složení zkoušky získáte, nachystali jsme pro vás menší přehled se všemi podrobnostmi.

Vstupní podmínky:

 • bez logopedické vady,
 • minimálně 18 let věku,
 • ukončené základní vzdělání.

 

Harmonogram:

Výuka v oblasti teorie bude probíhat zpravidla 2x týdně, přičemž podrobnější informace zjistíte u kontaktních osob v rámci jednotlivých kurzů. Praxe bude probíhat v zařízení péče o děti do předškolního věku.

 

Obsah kurzu:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.
 • Poskytování první pomoci dětem.
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce.
 • Řešení nepříznivých výchovných situací.
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi.
 • Dodržování etických principů při práci chůvy.
 • Orientace v pracovněprávních vztazích.
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi.

 

Certifikát:

Po absolvování kurzu získáte potvrzení o účasti na akreditovaném vzdělávacím programu a také osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní a doživotní platností.

 

Uplatnění:

Zkouška z profesní kvalifikace vám umožní:

 • Chůva v mateřské škole – soukromé i státní jako nepedagogický pracovník, který pomáhá s péčí o menší děti.
 • Chůva v lesní školce, dětské skupině, hlídací agentuře.
 • Chůva v domácnostech – Osoba samostatně výdělečně činná provozující živnost hlídání dětí.
 • Au-pair v zahraničí.

Pracovat můžete jak v zaměstnaneckém poměru, tak si můžete sami v tomto oboru založit živnost jako OSVČ. Kvalifikace splňuje požadavky pro vázanou živnost Péče o děti do tří let věku v denním režimu.

Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky patří v poslední době mezi naše nejžádanější kurzy. V mateřských školách přibývá dvouletých dětí, které potřebují individuální péči. Učitelky se starají i o starší děti a tak je náročné poskytnout odpovídající péči všem dětem. Proto je ve školce důležitá chůva, která se stará především o tyto nejmenší děti a pomáhá pedagogům.

V posledních letech se rozšiřuje i péče v jiných než mateřských školách, například v dětských skupinách, které jsou specifickou formu péče o děti ve věku od 12 měsíců do 6 let věku. Jejich činnost je podobná, ale dětská skupina jako specifická oblast péče není svázána tolika normami a směrnicemi jako mateřské školy.

Pokud máte o kurz zájem a jste momentálně nezaměstnaní, nebo jste ohroženi ztrátou zaměstnání, pak vám může Úřad práce za určitých podmínek kurz zaplatit. Můžete nám zavolat a my Vám poradíme jak žádost vyřídit.

Kde se kurzy realizují?

Liberec

4. 3.  – 29. 4. 2024

40 h teorie +  120 h praxe

Olomouc

25. 3. 2024 – 3. 6. 2024

40 h teorie + 120 h praxe

Brno

9. 4. 2024 – 16. 6. 2024

40 h teorie + 120 h praxe

Plzeň

2. 5. – 28. 6. 2024

80 h teorie +  80 h praxe

Hradec Králové

23. 3. 2024 – 26. 5. 2024

40 h teorie + 120 h praxe

Zlín

29. 4. 2024 – 30. 6. 2024

40 h teorie + 120 h praxe

 

 

Kolik kurzy stojí a jak je můžete objednat?

 

Rozsah kurzu:

160 hodin

80 hodin teorie + 80 hodin praxe

Cena:

17 200,- Kč

   

40 hodin teorie + 120 hodin praxe

Cena:

13 900,- Kč

Maximální kapacita: 20 míst

Objednávka kurzu

Kontaktní osoby

  Plzeň, České Budějovice | Kateřina Ortová 777 864 504; ortova@kustod.cz

  Praha, Hradec Králové, Ústí nad Labem | Veronika Lišková 608 183 438; liskova@kustod.cz

  Olomouc, Brno, Rakovník, Žďár nad Sázavou, Třebíč | Simona Holubová 728 160 276; holubova@kustod.cz

  Liberec | Radka Kantorová 606 360 689; radka.kantorova@tiscali.cz

  Česká Lípa | Kateřina Petrová 770 610 270; petrova@kustod.cz

  Zlín, Uherské Hradiště | Lenka Švadleňáková 737 456 713, lenka.svadlenakova@seznam.cz