Všeobecné obchodní podmínky společnosti KUSTOD s.r.o.

1. Objednání vzdělávacího kurzu

  • Přihlášky na kurzy pořádané naší společností přijímáme e-mailem, osobně nebo prostřednictvím objednávky na webových stránkách. V případě, že je kurz již naplněn, vyrozumí Vás garant kurzu a nabídne jiný termín.

2. Úhrada kurzovného (školení)

  • Vzdělávací kurzy a školení se hradí převodem na účet na základě daňového dokladu zaslaného společností KUSTOD před zahájením kurzu. Není-li na daňovém dokladu uvedeno jinak, nejpozději 5 dní před termínem zahájení.
  • Je možné platit na splátky – 1. splátka je splatná před zahájením kurzu a poslední před závěrečnou zkouškou.
  • Kurzovné je možné proplatit úřadem práce za jím určených podmínek. Proplacení není nárokové a podléhá schválení a podmínkám úřadu práce.
  • Cena kurzů zahrnuje kurzovné, závěrečnou zkoušku, studijní materiály, u prezenční výuky kávu, vodu, čaj.

3. Storno podmínky

  • Storno poplatek při zrušení účasti na kurzu před zahájením je 50% z částky kurzu nebo zkoušky. Částku Vám odečteme z uhrazeného kurzovného při vratce. Po zahájení kurzu kurzovné nevracíme.

4. Organizační změny

  • KUSTOD s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat garant příslušného kurzu a zároveň Vám nabídne možnost účasti na následujících termínech. V případě, že Vám nebudou vyhovovat následující termíny, garant kurzu s Vámi individuálně projedná další postup či případné storno Vaší objednávky.

5. Realizace – vzdělávací kurzy a školení

  • Před zahájením kurzu Vás bude telefonicky nebo e-mailem kontaktovat garant příslušného kurzu s organizačními pokyny.
  • Videa z distanční výuky Vám budou k dispozici po celou dobu kurzu.

6. Realizace – zkoušky profesních kvalifikací

  • Při neúspěšném složení zkoušek je možné se přihlásit na další termín. Garant Vám nabídne možné termíny. Cena za náhradní termín je 3 000,- Kč.