Korektor ve vydavatelství – rekvalifikační kurz ONLINE

12. října 2023

Ano, tohle je naše specialita. V kurzu se korektor zdokonalí v pravopise a skladbě, procvičí si „detailní čtení“ a ujasní si, co všechno musí v pozici korektora ohlídat a jak to má dělat. Probereme také ty základy typografie, které musí korektor znát, a specifika jednotlivých typů publikací z hlediska korektorské činnosti. Dotkneme se i náročnějších jazykových úprav a zásahů, při nichž už korektura přechází v jazykovou redakci. Součástí kurzu je rovněž příprava na spolupráci s dalšími odděleními redakce a na jednání s různými typy klientů. V kurzu se budou používat nejmodernější lingvistické pomůcky a publikace a jeho lektorem bude erudovaný odborník s letitou praxí na pozici korektora a editora.

Termín: 04. 11. 2024 – 13. 02. 2025 online

Rozsah kurzu: 150 hodin

Cena: 14 990,- Kč – lze platit i ve splátkách.

Zde se můžete přihlásit přes databázi kurzů MPSV (Jsem v kurzu)

Harmonogram kurzu 1. část.

Harmonogram kurzu 2. část.

Vstupní předpoklady: 

 • střední vzdělání
 • zdravotní způsobilost pro vykonávání profesní kvalifikace (potvrzení od lékaře)

Obsah kurzu:

 • Orientace v platných typografických pravidlech sazby, úprav a zlomu textu
 • Výměna obrazových a textových podkladů pro korektury ve spolupráci s autory, odbornými redaktory a editory
 • Provádění úprav textu z hlediska základních typografických pravidel
 • Porovnávání textu s rukopisem a provádění oprav a jazykových srovnávání jazykových úprav s autorským záměrem obsahu
 • Prověřování textu z hlediska terminologické správnosti, zejména u cizích a přejatých slov, kontrola věcné a stylistické správnosti
 • Převádění archaických textů do moderního jazyka
 • Provádění úprav textu při internetovém publikování, provádění oprav a úprav textu z hlediska jazykové správnosti

Po absolvování kurzu účastníci obdrží Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

 

Kontaktní osoba: 

Zuzana Hřebíková Katarinská

725 739 561

katarinska@kustod.cz

 

Kurz je vhodný pro současné i budoucí pracovníky vydavatelství, ale samozřejmě i redakcí nebo překladatelských či reklamních agentur.

Objednávka kurzu

  Kategorie

  Kontakt