Obsluha osobního počítače

15. prosince 2023

Termín: 22.1. – 19.2.2024

Místo konání: Jablonec nad Nisou

Rozsah kurzu: 80 hodin

Cena: 18 500,- Kč – lze platit i ve splátkách

 

Obsah kurzu:

 • Základní pojmy informačních a komunikačních technologií
 • Operační systémy a správa souborů
 • MS Windows
 • Textový editor (např. MS Word)
 • Tabulkový procesor (např. MS Excel)
 • Prezentační program Power Point
 • Použití základních databází (např. Access)
 • Elektronická pošta
 • Práce s internetem a komunikace na internetu
 • Práce s fotografií a obrázky

 

Po absolvování kurzu účastníci obdrží Osvědčení o rekvalifikaci

 

Kontaktní osoba: 

Zuzana Hřebíková Katarinská

725 739 561

katarinska@kustod.cz

 

Absolvent kurzu Obsluha osobního počítače bude schopen:

 • znát uživatelské principy práce s počítačem, umět se vyjadřovat v terminologii výpočetní techniky,
 • umět si pomocí skeneru a příslušných programů pracovat s tištěným textem a umět tento text uložit a znovu si přečíst případně upravit,
 • umět zapsat jakýkoliv text (poznámky, dopis, nebo učební látku, pracovní text), uchovat si jej a kdykoliv jej změnit, upravit a tisknout, poslat el. poštou
 • umět informace uchovávat, kopírovat, rušit, nové pořizovat, umět informace vyhledat,
 • umět pracovat se standardními softwarovými produkty (programy, aplikacemi) umět pracovat s elektronickou poštou a s internetem,
 • orientovat se a pracovat v prostředí Windows
 • znát základní operace v tabulkovém procesoru Excel, textovém editoru Word, Power Point

Objednávka kurzu

  Kategorie

  Kontakt