Online forma

Online kurz je vhodný zejména pro všechny zájemce, kterým vyhovuje spíše studium na dálku, případně těm, kteří mají obtíže s dojížděním či je pro ně problematická vzdálenost do měst, kde se kurzy realizují. V tomto případě se budete s lektorem i s dalšími účastníky setkávat formou online meetingů přes MS Teams.

Co vás čeká?

Abychom vám alespoň trochu přiblížili, co je k absolvování kurzu zapotřebí a také, jaká osvědčení po úspěšném složení zkoušky získáte, nachystali jsme pro vás menší přehled se všemi podrobnostmi. 

Jedná se o kvalifikační kurz, který je akreditovaný MPSV. Ten je určený pro osoby, kteří se chtějí ucházet o zaměstnání v sociálním zařízení, stejně tak pro všechny, kteří v takovém zařízení již pracují a vztahuje se na ně zákonná podmínka absolvovat kvalifikační kurz.

Vstupní podmínky:

 • zdravotní způsobilost
 • minimálně 18 let věku
 • ukončené základní vzdělání

Harmonogram:

Výuka teorie bude probíhat 2x týdně v celkovém rozsahu 120 hodin (podrobnější informace pak zpravidla naleznete u jednotlivých kurzů). Samotná praxe pak bude probíhat přímo v zařízení poskytující sociální služby, v tomto případě se jedná o výuku v rozsahu 30 hodin.

Obsah kurzu:

 • Poskytování sociálních služeb
 • Základy psychologie
 • Komunikace
 • Základy zdravotních věd
 • Sociálně-právní minimum
 • Základy pečovatelství
 • Krizová intervence
 • První pomoc
 • Odborná praxe

Certifikát:

Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu s celostátní a doživotní platností splňující podmínky zákona  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Uplatnění:

 • Pracovník v sociálních službách v ambulantních, pobytových a terénních zařízeních sociálních služeb, disponuje odbornými vědomostmi a dovednostmi k poskytování přímé obslužné péče, základní výchovné nepedagogické činnosti a pečovatelské činnosti v domácnosti.
 • Pracovník v sociálních službách v domovech pro seniory, v denních stacionářích, v domovech pro osoby se zdravotním postižením, ve střediscích služeb postiženým, v zařízeních pro krizovou pomoc, v charitních domovech, azylových domech, v zařízeních pro azylanty apod. 

Absolvent kurzu může být:

 • zaměstnancem v zařízení, které poskytuje sociální služby (registrovaná sociální služba) nebo
 • zahájit podnikání v oborech pečovatelství, domácí péče.

Pokud máte o kurz zájem a jste momentálně nezaměstnaní, nebo jste ohroženi ztrátou zaměstnání, pak vám může Úřad práce za určitých podmínek kurz zaplatit. Můžete nám zavolat a my Vám poradíme jak žádost vyřídit. Kurz je zároveň možné hradit po splátkách.

Kde se kurzy realizují?

ONLINE WEBINÁŘ

2. 2. 2023 – 24. 3. 2023

120 h teorie + 30 h praxe

ONLINE WEBINÁŘ

30. 3. 2023 – 23. 5. 2023

120 h teorie + 30 h praxe

 

 

Kolik kurzy stojí a jak je můžete objednat?

 

Rozsah kurzu:

150 hodin

120 hodin teorie a 30 hodin praxe

Cena:

8 700,- Kč

Maximální kapacita: 20 míst

Objednávka kurzu

Kontaktní osoby

  Plzeň, Praha, online | Alena Klimentová, 606 846 454; klimentova@kustod.cz

  Liberec | Radka Kantorová 606 360 689; radka.kantorova@tiscali.cz

  Česká Lípa | Eva Klazarová 776 157 157; klazarova@kustod.cz

  Žďár nad Sázavou | Simona Holubová, 728 160 276 holubova@kustod.cz