Kurzy první pomoci

Kurzy první pomoci jsou krátkodobé a zpravidla probíhají prezenční formou ve vypsaných termínech. Prezenční forma je v tomto případě nezbytná pro správný nácvik jednotlivých kroků vedoucí k první pomoci dětí do šesti let.

Co vás čeká?

Abychom vám alespoň trochu přiblížili, co je k absolvování kurzu zapotřebí a také, jaká osvědčení po úspěšném složení zkoušky získáte, nachystali jsme pro vás menší přehled se všemi podrobnostmi. Kurz je určen pro chůvy v dětských skupinách, pedagogické pracovníky a ostatní, kteří pečují o děti a chtějí se naučit, jak správně reagovat a poskytnout první pomoc.

Během kurzu se účastníci seznámí s nejčastějšími situacemi při ohrožení života dětí. Naučí se včas reagovat a poskytnout první pomoc, prakticky si nacvičí nejčastější situace. Kurz vedou zkušení odborníci z praxe – záchranáři Rostislav Klement a Jakub Kopecký.

  Harmonogram:

  Výuka probíhá ve stanovený den ve vypsaných termínech. Celkem se jedná o 8 vyučovacích hodin.

  Obsah kurzu:

  • Zásady prevence a řešení nejčastějších úrazů
  • Resuscitace dítěte
  • Dítě v bezvědomí
  • Alergie a dušení
  • Křeče
  • Intoxikace
  • Tonutí

  Certifikát:

  Potvrzení o účasti na vzdělávacím programu.

  Kde se kurzy realizují?

  Termíny připravujeme

  Kolik kurzy stojí a jak je můžete objednat?

  Rozsah kurzu:

   8 hodin

   

  Cena:

  1 000,- Kč

  Maximální kapacita: 20 míst

  Objednávka kurzu

  Kontaktní osoby

   Plzeň, České Budějovice | Kateřina Ortová 777 864 504; ortova@kustod.cz

   Praha, Hradec Králové, Ústí nad Labem | Veronika Lišková 608 183 438; liskova@kustod.cz

   Olomouc, Brno, Rakovník, Třebíč | Simona Holubová 728 160 276; holubova@kustod.cz

   Liberec | Radka Kantorová 606 360 689; radka.kantorova@tiscali.cz

   Česká Lípa | Kateřina Petrová 770 610 270; petrova@kustod.cz

   Zlín, Uherské Hradiště | Lenka Švadleňáková 737 456 713, lenka.svadlenakova@seznam.cz