Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – rozdílová profesní zkouška

6. září 2022

Pro uchazeče o zaměstnání chůvy v mateřské škole a domácnosti, kteří mají zkušenosti v práci s dětmi a již mají kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině a budou tak absolvovat zkoušku pouze z vybraných (doplňujících) odborných kompetencí.

Na zkoušku se můžete přihlásit v těchto městech:

Místo Termín Kontaktní osoba
Olomouc 27. 3. 2023 Simona Holubová; 728 160 276; holubova@kustod.cz
Liberec 21. 6. 2023 Radka Kantorová; 606 360 689; radka.kantorova@tiscali.cz
Praha 17., 18. 6. 2023 Veronika Lišková; 608 183 438; liskova@kustod.cz
Hradec Králové 10., 11. 6. 2023 Veronika Lišková; 608 183 438; liskova@kustod.cz
Plzeň 27. 3. 2023 Kateřina Ortová; 777 864 504; ortova@kustod.cz
Brno 29. 4. 2023 Simona Holubová; 728 160 276; holubova@kustod.cz
Ústí nad Labem 1. – 2. 4., 8. 4. 2023 Veronika Lišková; 608 183 438; liskova@kustod.cz
Česká Lípa 10., 11. 6. 2023 Kateřina Petrová; 770 610 270; petrova@kustod.cz

 

Délka zkoušky pro jednoho účastníka:    1  hodina

Kapacita: 10 míst

Vstupní podmínky:

 • bez logopedické vady
 • minimálně 18 let věku
 • ukončené základní vzdělání
 • osvědčení profesní kvalifikace Chůva pro v dětské skupině

Cena: 4 000,- Kč –  hradí se předem

Harmonogram:

 • zahájení zkoušky a administrativa, školení BOZP – 30 minut
 • písemná část formou testu – 30 minut
 • praktická a ústní část dle harmonogramu – 30 minut

Před zkouškou doporučujeme samostudium ze studijních materiálů, které poskytujeme zdarma v tištěné nebo elektronické podobě při přihlášení.

Obsah zkoušky:

Oba kvalifikační a hodnoticí standardy se částečně obsahově překrývají, uchazeči o složení zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro pro děti do zahájení povinné školní docházky, který předloží osvědčení o absolvování zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti děti v dětské skupině, je možné za splnění určitých podmínek uznat shodné části, tzn. konkrétní odborné způsobilosti/kompetence, bez ohledu na to, u které autorizované osoby byla dříve vykonána zkouška, nyní prokazovaná osvědčením.

Tyto profesní kompetence bude potřeba u zkoušky prokázat:

 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Uznány budou tyto kompetence:

 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám;
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska;
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí;
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte;
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům;
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem;
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku;

 

Certifikát: Osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní a doživotní platností.

 

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M) vám umožní:

 • získat odbornou způsobilost pro práci chůvy v mateřských školách, mateřských centrech, lesních školkách, v domácnosti
 • získat živnost vázanou péče o děti do 3 let věku

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Objednávka kurzu

  Kategorie

  Kontakt