fbpx

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – profesní zkouška

10. května 2020

Zkouška podle zákona 179/2006 Sb. k získání profesní kvalifikace dle standardu Národní soustavy kvalifikací.

Osvědčení opravňuje pro práci chůvy v mateřských školách, dětských skupinách, mateřských centrech nebo na živnost na hlídání dětí.
Kvalifikace splňuje podmínky pro živnost vázanou – péče o děti do 3 let v denním režimu a tzv. šablony MŠMT.

Kurz je vhodný pro uchazeče, kteří mají zkušenosti v práci s dětmi a potřebují ověření svých znalostí a dovedností.

Na zkoušku se můžete přihlásit v těchto městech:

Místo Termín Kontaktní osoba
Plzeň 27.8.2021 Kateřina Ortová; 777 864 504; ortova@kustod.cz
Praha 5. a 6.9.2021 Veronika Lišková; 608 183 438; liskova@kustod.cz
České Budějovice 30.9. 2021 Kateřina Ortová; 777 864 504; ortova@kustod.cz
Liberec 7.11. 2021 Radka Kantorová; 606 360 689; radka.kantorova@tiscali.cz
Třebíč 12.11.2021 Kateřina Petrová, 770 610 270, petrova@kustod.cz

 

Délka zkoušky pro jednoho účastníka: 3  hodiny
Kapacita: 7 míst
Vstupní podmínky:  

 

 • zdravotní způsobilost bez logopedické vady
 • minimálně 18 let věku
 • ukončené základní vzdělání

Cena: 6 000,- Kč –  hradí se předem

Harmonogram:

 • zahájení zkoušky a administrativa, školení BOZP – 30 minut
 • písemná část formou testu – 90 minut
 • praktická a ústní část dle harmonogramu – 90 minut

Před zkouškou doporučujeme samostudium ze studijních materiálů, které poskytujeme zdarma v tištěné nebo elektronické podobě při přihlášení.

Důraz je kladen zejména na zdravovědu a poskytnutí první pomoci.

Obsah kurzu:

Dle platného hodnotícího standardu

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.
 • Poskytování první pomoci dětem.
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce.
 • Řešení nepříznivých výchovných situací.
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi.
 • Dodržování etických principů při práci chůvy.
 • Orientace v pracovněprávních vztazích.
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi.

Certifikát: Osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní a doživotní platností.

Mgr. Alena Držalová Mgr. Světlana Cozlová Bc. Rostislav Klement, Dis.
ředitelka  MŠ Plzeň učitelka a bývalá ředitelka MŠ Plzeň zdravotník, záchranář, lektor první pomoci
Bc. Pavlína Černá Mgr. Ivana Posseltová Bc. Renata Korňutová
ředitelka MŠ a dětské skupiny Česká Lípa ředitelka učitelka zdravotnické škola, lektor první pomoci
Bc. Jaroslava Grossmannová Mgr. Lenka Žáková Bc. Jakub Kopecký, DiS.
ředitelka MŠ Písek ředitelka MŠ Domažlice zdravotník, záchranář, lektor první pomoci
Mgr. Věra Dunajčíková Mgr. Lucie Kušková Mgr. Pavla Mašková
ředitelka DD ředitelka MŠ Kladno zástupkyně ředitelky MŠ Rakovník
 • Chůva v mateřské škole – soukromé i státní jako nepedagogický pracovník, který pomáhá s péčí o menší děti.
 • Chůva v lesní školce, dětské skupině, hlídací agentuře
 • Chůva v domácnostech – Osoba samostatně výdělečně činná provozující živnost hlídání dětí
 • Au-pair v zahraničí

Pracovat může jak v zaměstnaneckém poměru, tak si může sám v tomto oboru založit živnost jako OSVČ.

Kvalifikace splňuje požadavky pro vázanou živnost Péče o děti do tří let věku v denním režimu.

Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky patří v poslední době mezi naše nejžádanější kurzy. V mateřských školách přibývá dvouletých dětí, které potřebují individuální péči. Učitelky se starají i o starší děti a tak je náročné poskytnou odpovídající péči všem dětem. Proto je ve školce důležitá chůva, která se stará především o tyto nejmenší děti a pomáhá učitelkám.

V posledních letech se rozšiřuje i péče v jiných než mateřských školách, například v dětských skupinách, které jsou specifickou formu péče o děti ve věku od 12 měsíců do 6 let věku. Jejich činnost je podobná, ale dětská skupina jako specifická oblast péče není svázána tolika normami a směrnicemi jako mateřské školy.

S touto kvalifikací si můžete také dětskou skupinu založit. Více informací naleznete zde.

„ Moc děkuji  skvělým ženám ve zkušební komisi, všechny byly naprosto úžasné. Skvělá zkušenost a vřele doporučuji.“  Lucie

„Díky zkoušce jsem získala novou práci v soukromé školce. Ráda bych všem moc poděkovala.“ Hanka

„Zvýšila jsem si kvalifikaci, což využívám v každodenní praxi.“ Jana

„Kolegyně, která u Vás složila zkoušku, se ve svých letech opravdu posunula a vykonává práci po které celý život toužila.“ Jana

 

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Objednávka kurzu

  Kategorie

  Kontakt