Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – profesní zkouška

8. května 2020

Zkouška podle zákona 179/2006 Sb. k získání profesní kvalifikace dle standardu Národní soustavy kvalifikací.

Osvědčení opravňuje pro práci chůvy v mateřských školách, dětských skupinách, mateřských centrech nebo na živnost na hlídání dětí.
Kvalifikace splňuje podmínky pro živnost vázanou – péče o děti do 3 let v denním režimu a tzv. šablony MŠMT.

Kurz je vhodný pro uchazeče, kteří mají zkušenosti v práci s dětmi a potřebují ověření svých znalostí a dovedností.

Na zkoušku se můžete přihlásit v těchto městech:

Místo Termín Kontaktní osoba
Olomouc 10. 5. 2024 Simona Holubová, 728 160 276, holubova@kustod.cz
Praha 27., 28. 4. 2024 Veronika Lišková; 608 183 438; liskova@kustod.cz
Hradec Králové 28. 4. 2024 Veronika Lišková; 608 183 438; liskova@kustod.cz
Plzeň 8.4., 9. 4., 15. 4. 2024 Kateřina Ortová; 777 864 504; ortova@kustod.cz
Brno 27. 4. 2024 Simona Holubová, 728 160 276, holubova@kustod.cz
Liberec 29. 4. 2024 Radka Kantorová; 606 360 689; radka.kantorova@tiscali.cz
Česká Lípa 27., 28. 4. 2024 Veronika Lišková; 608 183 438; liskova@kustod.cz
Třebíč 30. 4. 2024 Kateřina Petrová; 770 610 270; petrova@kustod.cz
Ústí nad Labem 22., 23. 6. 2024 Veronika Lišková; 608 183 438; liskova@kustod.cz
Zlín 12. 4. 2024 Lenka Švadleňáková 737 456 713, lenka.svadlenakova@seznam.cz

 

Délka zkoušky pro jednoho účastníka: 3  hodiny
Kapacita: 7 míst
Vstupní podmínky:  

 

 • zdravotní způsobilost bez logopedické vady
 • minimálně 18 let věku
 • ukončené základní vzdělání

Cena: 7 000,- Kč –  hradí se předem

Harmonogram:

 • zahájení zkoušky a administrativa, školení BOZP – 30 minut
 • písemná část formou testu – 90 minut
 • praktická a ústní část dle harmonogramu – 90 minut

Před zkouškou doporučujeme samostudium ze studijních materiálů, které poskytujeme zdarma v tištěné nebo elektronické podobě při přihlášení.

Důraz je kladen zejména na zdravovědu a poskytnutí první pomoci.

Obsah kurzu:

Dle platného hodnotícího standardu

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.
 • Poskytování první pomoci dětem.
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce.
 • Řešení nepříznivých výchovných situací.
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi.
 • Dodržování etických principů při práci chůvy.
 • Orientace v pracovněprávních vztazích.
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi.

Certifikát: Osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní a doživotní platností.

 • Chůva v mateřské škole – soukromé i státní jako nepedagogický pracovník, který pomáhá s péčí o menší děti.
 • Chůva v lesní školce, dětské skupině, hlídací agentuře
 • Chůva v domácnostech – Osoba samostatně výdělečně činná provozující živnost hlídání dětí
 • Au-pair v zahraničí

Pracovat může jak v zaměstnaneckém poměru, tak si může sám v tomto oboru založit živnost jako OSVČ.

Kvalifikace splňuje požadavky pro vázanou živnost Péče o děti do tří let věku v denním režimu.

Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky patří v poslední době mezi naše nejžádanější kurzy. V mateřských školách přibývá dvouletých dětí, které potřebují individuální péči. Učitelky se starají i o starší děti a tak je náročné poskytnou odpovídající péči všem dětem. Proto je ve školce důležitá chůva, která se stará především o tyto nejmenší děti a pomáhá učitelkám.

V posledních letech se rozšiřuje i péče v jiných než mateřských školách, například v dětských skupinách, které jsou specifickou formu péče o děti ve věku od 12 měsíců do 6 let věku. Jejich činnost je podobná, ale dětská skupina jako specifická oblast péče není svázána tolika normami a směrnicemi jako mateřské školy.

S touto kvalifikací si můžete také dětskou skupinu založit. Více informací naleznete zde.

„ Moc děkuji  skvělým ženám ve zkušební komisi, všechny byly naprosto úžasné. Skvělá zkušenost a vřele doporučuji.“  Lucie

„Díky zkoušce jsem získala novou práci v soukromé školce. Ráda bych všem moc poděkovala.“ Hanka

„Zvýšila jsem si kvalifikaci, což využívám v každodenní praxi.“ Jana

„Kolegyně, která u Vás složila zkoušku, se ve svých letech opravdu posunula a vykonává práci po které celý život toužila.“ Jana

1 komentář

 1. mss1939076uttjr mSVr1n3 0xbF BRvQgvR

  Odpovědět

Trackbacks/Pingbacks

 1. Vzdělávání pro dětské skupiny | KUSTOD s.r.o. - […] Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky […]

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Objednávka kurzu

  Kategorie

  Kontakt