Chůva pro děti v dětské skupině – krátký přípravný kurz Hradec Králové

9. června 2022

Krátký přípravný online kurz ke zkoušce.

Osvědčení opravňuje k práci chůvy v dětské skupině, splňuje požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny, umožňuje založit vlastní dětskou skupinu.

Kurz je vhodný pro uchazeče, kteří mají zkušenosti v práci s dětmi nebo mají silnou motivaci pro samostudium.

 

Termín: 1. 8. – 28. 8. 2022 –  webinář + prezenčně zkouška

Vstupní podmínky:

 • bez logopedické vady
 • minimálně 18 let věku
 • ukončené základní vzdělání

Cena: 9 300,- Kč

Harmonogram:

Harmonogram 16h DS + PŠD

 • 1. 8. a 2. 8. 2022  výuka přes aplikaci TEAMS (16 vyučovacích hodin)
 • 27. 8. a 28. 8. 2022 – zkouška – 3,5 hodiny na účastníka – prezenčně

Před zkouškou doporučujeme samostudium ze studijních materiálů, které poskytujeme zdarma v tištěné nebo elektronické podobě při přihlášení.

Obsah kurzu:

 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku;
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk;
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně;
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku;
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině;
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám;
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska;
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí;
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte;
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům;
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem;
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.

 

Certifikát: Osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní a doživotní platností.

 

Kontaktní osoba:

Bc. Veronika Lišková

608 183 438

liskova@kustod.cz

 

 

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód 69-073-M) vám umožní:

 • získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině
 • splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny
 • založit vlastní dětskou skupinu

8 + 3 =

Plzeň, České Budějovice | Kateřina Ortová 777 864 504; ortova@kustod.cz

Praha, Hradec Králové | Veronika Lišková 608 183 438; liskova@kustod.cz

Olomouc, Brno, Rakovník | Simona Holubová 728 160 276; holubova@kustod.cz

Liberec | Radka Kantorová 606 360 689; radka.kantorova@tiscali.cz

Česká Lípa, Třebíč, Žďár nad Sázavou | Kateřina Petrová 770 610 270; petrova@kustod.cz

Ústí nad Labem | Dana Olbrichová 775 775 192, olbrichova@kustod.cz

Zlín, Uherské Hradiště | Lenka Švadleňáková 737 456 713, lenka.svadlenakova@seznam.cz

Objednávka kurzu

  Kategorie

  Kontakt