fbpx

Chůva pro děti v dětské skupině – profesní zkouška

12. listopadu 2021

Od ledna 2022 připravujeme zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině.

JIŽ NYNÍ PŘIJÍMÁME PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY NA PŘIPRAVOVANÉ TERMÍNY ZKOUŠKY.

Termíny:

Olomouc 24. 2. 2022
Praha 26. 2. 2022
Hradec Králové 26. 2. 2022
Rakovník 22. 3. 2022

 

V návaznosti na novelu zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině mají od 1. 7. 2022 všechny nově vzniklé dětské skupiny (a od 1. 10. 2023 i ty stávající) povinnost mít mezi pečujícími osobami jednu osobu se zdravotnickým vzděláním nebo se zkouškou z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině.

Pokud vlastníte osvědčení z PK Chůva po děti do zahájení povinné školní docházky, je možné složit rozdílovou zkoušku:

Oba kvalifikační a hodnoticí standardy se částečně obsahově překrývají, uchazeči o složení zkoušky PK Chůva pro děti v dětské skupině, který předloží osvědčení o absolvování zkoušky PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, je možné za splnění určitých podmínek uznat shodné části, tzn. konkrétní odborné způsobilosti/kompetence, bez ohledu na to, u které autorizované osoby byla dříve vykonána zkouška, nyní prokazovaná osvědčením.

Pro splnění podmínek zákona není potřeba absolvovat celý kurz, splnění zkoušky zcela postačuje.

Hodnoticí standard kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině

 

Kontaktní osoba:

Bc. Kateřina Ortová

777 864 504

ortova@kustod.cz

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód 69-073-M) vám umožní:

  • získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině
  • splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny
  • založit vlastní dětskou skupinu

Objednávka kurzu

    Kategorie

    Kontakt