Chůva pro děti v dětské skupině – rozdílová profesní zkouška

6. prosince 2021

Pro uchazeče o zaměstnání chůvy v dětské skupině, kteří mají zkušenosti v práci s dětmi a již mají kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a budou tak absolvovat zkoušku pouze z vybraných (doplňujících) odborných kompetencí.

Na zkoušku se můžete přihlásit v těchto městech:

Místo Termín Kontaktní osoba
Liberec 25. a 29. 4. 2024 Radka Kantorová; 606 360 689; radka.kantorova@tiscali.cz
Praha 27. a 28. 4. 2024 Veronika Lišková; 608 183 438; liskova@kustod.cz
Hradec Králové 28. 4. 2024 Veronika Lišková; 608 183 438; liskova@kustod.cz
Třebíč 30. 4. 2024 Simona Holubová; 728 160 276; holubova@kustod.cz
Plzeň 8.4., 9.4. a 15.4. 2024 Kateřina Ortová; 777 864 504; ortova@kustod.cz
Brno 30. 4. 2024 Simona Holubová; 728 160 276; holubova@kustod.cz
Olomouc 10. 5. 2024 Simona Holubová; 728 160 276; holubova@kustod.cz
Česká Lípa 27. 4.,a 28. 4. 2024 Kateřina Petrová; 770 610 270; petrova@kustod.cz
Zlín 12.4.2024 Lenka Švadleňáková 737 456 713, lenka.svadlenakova@seznam.cz

Délka zkoušky pro jednoho účastníka:    2  hodiny

Kapacita: 10 míst

Vstupní podmínky:

 • bez logopedické vady
 • minimálně 18 let věku
 • ukončené základní vzdělání
 • osvědčení profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Cena: 4 000,- Kč –  hradí se předem

Harmonogram:

 • zahájení zkoušky a administrativa, školení BOZP – 30 minut
 • písemná část formou testu – 60 minut
 • praktická a ústní část dle harmonogramu – 60 minut

Před zkouškou doporučujeme samostudium ze studijních materiálů, které poskytujeme zdarma v tištěné nebo elektronické podobě při přihlášení.

Obsah zkoušky:

Oba kvalifikační a hodnoticí standardy se částečně obsahově překrývají, uchazeči o složení zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině, který předloží osvědčení o absolvování zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, je možné za splnění určitých podmínek uznat shodné části, tzn. konkrétní odborné způsobilosti/kompetence, bez ohledu na to, u které autorizované osoby byla dříve vykonána zkouška, nyní prokazovaná osvědčením.

Tyto profesní kompetence bude potřeba u zkoušky prokázat:

 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku;
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk;
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně;
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku;
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině;
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Uznány budou tyto kompetence:

 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám;
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska;
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí;
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte;
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům;
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem;
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.

Certifikát: Osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní a doživotní platností.

 

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód 69-073-M) vám umožní:

 • získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině
 • splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny
 • založit vlastní dětskou skupinu

0 komentářů

Trackbacks/Pingbacks

 1. Vzdělávání pro pedagogy a pečující o děti v dětských skupinách | KUSTOD s.r.o. - […] CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ […]

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Objednávka kurzu

  Kategorie

  Kontakt