Individualizace vzdělávání v MŠ

27. února 2021

Akreditovaný kurz DVPP č. 791/2018-1-76 – OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ

Anotace kurzu:

Cílem prohloubit své znalosti a dovednosti v individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí. Cílová supiny a naučí vytvářet podmínky pro individualizaci, jejímž cílem je umožnit rozvoj a vzdělávání každému jednotlivému dítěti v rozsahu jeho možností a potřeb.

Forma: Prezenční

 Hodinová dotace: 40

Obsah kurzu:

  • Základní obrysy individualizace
  • Analýza individualizace
  • Praktická cvičení
  • Legislativní rámec
  • Konkretizace

Lektor: Bc. Eva Bartáková, Renata Raušerová, Alena Kuchařová, Bc.et Bc. Pavlína Černá

Garant: Bc.et Bc. Pavlína Černá

Certifikát:

Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu v režimu DVPP

Kontaktní osoba:

Mgr. Vladimír Ort

777 773 893

ort@kustod.cz

13 + 10 =

Plzeň, České Budějovice | Kateřina Ortová 777 864 504; ortova@kustod.cz

Praha, Hradec Králové | Veronika Lišková 608 183 438; liskova@kustod.cz

Olomouc, Brno, Rakovník | Simona Holubová 728 160 276; holubova@kustod.cz

Liberec | Radka Kantorová 606 360 689; radka.kantorova@tiscali.cz

Česká Lípa, Třebíč, Žďár nad Sázavou | Kateřina Petrová 770 610 270; petrova@kustod.cz

Ústí nad Labem | Dana Olbrichová 775 775 192, olbrichova@kustod.cz

Zlín, Uherské Hradiště | Lenka Švadleňáková 737 456 713, lenka.svadlenakova@seznam.cz

Objednávka kurzu

    Kategorie

    Kontakt