Instruktor/instruktorka jógy – rekvalifikační kurz Jablonec nad Nisou

10. července 2024

Akreditovaný kurz MŠMT je pro vás, pokud se chcete stát dobrým všestranným lektorem jógy. Získáte potřebné teoretické znalosti, praktické dovednosti a hlubší poznání jógy, které vás připraví na vedení lekcí pro klienty s různou úrovní pokročilosti, věku, kondice a zdravotního stavu. Závěrečnou autorizovanou zkouškou získáte profesní kvalifikaci pro vedení lekcí jógy, která splňuje požadavky na odbornou způsobilost pro otevření živnostenského listu.

Termín: 27. 9. 2024 – 8. 2. 2025

Rozsah kurzu: 200 hodin ( 95 hodin teorie + 105 hodin praxe)

Kapacita: 16 míst

Cena: 27 900,- Kč

Pokud máte o kurz zájem a jste momentálně nezaměstnaní, nebo jste zaměstnaní, ale ohroženi ztrátou zaměstnání, pak vám může Úřad práce za určitých podmínek kurz zaplatit. Můžete nám zavolat a my Vám poradíme, jak žádost vyřídit.

Zde se můžete přihlásit přes databázi kurzů MPSV (Jsem v kurzu)

Harmonogram:

 1. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 2. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby instruktorů jógy
 3. Orientace v dějinách i současném stavu jógy a základních filozofických konceptech
 4. Orientace v Pataňdžaliho osmidílné józe jako základu pro ostatní druhy jógy zabývající se pohybem
 5. Orientace v jógovém pohledu na strukturu a funkci částí lidské individuality a v jógové anatomii
 6. Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou a individuální lekci jógy
 7. Vysvětlení a předvedení pozic a technik jógy
 8. Vedení skupinové a individuální lekce jógy
 9. Orientace v systému jógy pro specifické skupiny klientů a v problematice zdravotních omezení
 10. Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu
 11. Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení
 12. Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

Podrobný harmonogram kurzu zde.

 

Vstupní podmínky:

Lékařské potvrzení – absence duševních poruch a chorob s medikací (léky na tyto obtíže jsou kontraindikovány v dechových a mentálních technikách)

Možnosti pracovního uplatnění

 • Samostatný instruktor jógy, který vede lekce skupinového charakteru ve fitness centrech, jógových studiích, rekreačních zařízeních, lázeňských zařízeních apod.
 • Stávající instruktor jógy, který se chce zdokonalit a prohloubit si informace v oboru.
 • Jógový nadšenec, který se chce naučit cvičit jógu tak, aby všechny pozice byly maximálně prospěšné pro správné držení těla.

 

Obsah kurzu:

Teoretická část:

 • Historie a filozofie jógy
 • Anatomie a fyziologie člověka
 • Základy Ájurvédy
 • Jógové ásany (pozice) a jejich variace
 • Pránájáma (dechová cvičení)
 • Meditace a relaxační techniky
 • Metodika vedení lekcí jógy
 • Psychologie a pedagogika ve výuce jógy
 • První pomoc
 • Legislativa a podnikání v oblasti jógy

Praktická část:

 • Praktikování ásan a sestav jógy
 • Vedení cvičebních lekcí jógy
 • Hospitace na lekcích jógy zkušených instruktorů

V kurzu se naučíte a získáte:

 • Ucelené znalosti o józe
 • Praktické dovedností pro vedení lekcí jógy
 • Prohloubení vlastního duševního a fyzického zdraví
 • Kvalifikaci opravňující k otevření vázané živnosti

Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace Instruktor/Instruktorka jógy.

Certifikát:

Potvrzení o účasti na akreditovaném vzdělávacím programu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

 

Kontaktní osoba: 

Radka Kantorová

606 360 689

radka.kantorova@tiscali.cz

Objednávka kurzu

  Kategorie

  Kontakt