Lektor dalšího vzdělávání – profesní zkouška

4. května 2020

Profesní zkouška podle standardu Národní soustavy kvalifikací. Pro uchazeče, kteří si chtějí či potřebují zvýšit kvalifikaci a chtějí předávat zkušenosti. Mají zkušenosti s lektorováním a potřebují ověření svých dovedností. Pracují či chtějí pracovat jako interní lektoři ve firmách. Chtějí začít podnikat jako OSVČ.

Termín: dohodou – pokud máte zájem o termín, prosím kontaktujte nás.

Místo: Plzeň, Česká Lípa, Liberec, Praha, České Budějovice, Hradec Králové, Pardubice, Ždár nad Sázavou, Třebíč, Zlín

Vstupní podmínky:

 • minimálně 18 let věku
 • ukončené středoškolské vzdělání.

Cena: 6 000,- Kč   

Celkový čas zkoušky pro 1 uchazeče:

 • 2 – 4 hodiny

Průběh zkoušky:

 • Dle platného hodnotícího standardu – ke stažení v dokumentech. 
 • Písemná část – formou testu – 20 minut, praktická a ústní část – 2 – 3 hodiny.

Obsah zkoušky:

 • Orientace v základní terminologii andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých.
 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetence.
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky.
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu.
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek.
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou.
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí.

Certifikát:

Osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní a doživotní platností.

Kontaktní osoba:

Kateřina Ortová

777 864 504

ortova@kustod.cz

Mgr. Richard Veleta, Ph.D. Mgr. Vladimír Ort Bc. Kateřina Ortová
Lektor a manažer vzdělávání Lektor a majitel firmy KUSTOD Lektor a manažer vzdělávání
 • Lektor vzdělávání dospělých – jazykové školy, vzdělávací společnosti
 • Interní lektor, školitel ve firmách
 • Samostatný lektor OSVČ

404

 

NENALEZENO

 

Omlouváme se, ale požadovaná stránka neexistuje. Můžete se porozhlédnout na Hlavní stránce, nebo zkusit vyhledávání.

Objednávka kurzu

  Kategorie

  Kontakt