Lektor dalšího vzdělávání – profesní zkouška

4. května 2020

Pro uchazeče, kteří si chtějí či potřebují zvýšit kvalifikaci a chtějí předávat zkušenosti.

Mají zkušenosti s lektorováním a potřebují získat osvědčení s celostátní platností.

Pracují či chtějí pracovat jako interní lektoři ve firmách,  lektoři jazykových kurzů, kurzů pro dospělé či seniory,  seberozvojových a jiných odborných kurzů.

Chtějí začít podnikat jako lektor na OSVČ.

Termín: 25. 11. 2022

Místo: Praha

Vstupní podmínky:

 • minimálně 18 let věku
 • ukončené středoškolské vzdělání.

Cena: 7 000,- Kč   

Průběh zkoušky:

 • Dle platného hodnotícího standardu – ke stažení v dokumentech.
 • Zkouška probíhá před dvoučlennou komisí, je písemná a praktická a trvá 2 hodiny.

Obsah zkoušky:

 • Orientace v základní terminologii andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých.
 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetence.
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky.
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu.
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek.
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou.
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí.

Certifikát:

Po úspěšném složení zkoušky získá uchazeč Osvědčení o získání profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací s celostátní a doživotní platností.

Kontaktní osoba:

Kateřina Ortová

777 864 504

ortova@kustod.cz

Mgr. Richard Veleta, Ph.D. Mgr. Vladimír Ort Bc. Kateřina Ortová
Lektor a manažer vzdělávání Lektor a majitel firmy KUSTOD Lektor a manažer vzdělávání
 • Lektor vzdělávání dospělých – jazykové školy, vzdělávací společnosti
 • Interní lektor, školitel ve firmách
 • Samostatný lektor OSVČ

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Objednávka kurzu

  Kategorie

  Kontakt