Lektor dalšího vzdělávání – profesní zkouška

4. května 2020

Termín: 12. – 16. 4. 2024

Místo: Plzeň

Vstupní podmínky:

 • minimálně 18 let věku
 • ukončené středoškolské vzdělání.

Cena: 7 000,- Kč   

 

Průběh zkoušky:

 • Dle platného hodnotícího standardu – ke stažení v dokumentech.
 • Zkouška probíhá před dvoučlennou komisí, je praktická a ústní a trvá 4 hodiny.

 

OBSAH KURZU (POPIS ZÍSKANÝCH KOMPETENCÍ)

Získané odborné kompetence – v kurzu se naučíte:

 • Základní pojmy andragogiky a didaktiky
  • Orientovat se v systému dalšího vzdělávání v České republice a terminologii andragogiky.
  • Aplikovat základní principy andragogiky a didaktiky v praxi.
 • Učební pomůcky, organizační formy, metody vzdělávání
  • Porozumět různým druhům učebních pomůcek, organizačním formám a metodám vzdělávání.
  • Vybrat a efektivně použít vhodné učební pomůcky, organizační formy a metody vzdělávání jak pro prezenční, tak online formu.
  • Připravit se na výuku, sestavit minutový scénář, připravit vzdělávací program.
  • Naučit se lépe prezentovat a aktivizovat účastníky vzdělávání.
  • Vést online výuku a využívat moderní nástroje ve vzdělávání.
 • Hodnocení dospělých
  • Porozumět principům hodnocení dospělých a dávat správně zpětnou vazbu
  • Tvořit písemné testy a zadání ke zkoušce
 • Vzdělávací cíle a kompetence, učební plány
  • Porozumět tvorbě vzdělávacích cílů a kompetencí, učebních plánů a samostatně je vytvořit
 • Modelové situace a metody práce se skupinou
  • Používat různé metody práce se skupinou
  • Řešit problémy na příkladech z praxe s využitím didaktických pomůcek
  • Metody a tipy jak zvládat náročné situace v praxi

Certifikát:

Po úspěšném složení zkoušky získá uchazeč Osvědčení o získání profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací s celostátní a doživotní platností.

 

Kontaktní osoba:

Kateřina Ortová

777 864 504

ortova@kustod.cz

Mgr. Richard Veleta, Ph.D. Mgr. Vladimír Ort Bc. Kateřina Ortová
Lektor a manažer vzdělávání Lektor a majitel firmy KUSTOD Lektor a manažer vzdělávání
 • Lektor vzdělávání dospělých – jazykové školy, vzdělávací společnosti
 • Interní lektor, školitel ve firmách
 • Samostatný lektor OSVČ

0 komentářů

Trackbacks/Pingbacks

 1. Lektor dalšího vzdělávání | KUSTOD s.r.o. - […] profesní zkouška […]

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Objednávka kurzu

  Kategorie

  Kontakt