Lektor dalšího vzdělávání – rekvalifikační kurz

5. května 2020

Rekvalifikační kurz zakončen profesní zkouškou podle standardu Národní soustavy kvalifikací.

Pro uchazeče, kteří si chtějí či potřebují zvýšit kvalifikaci a chtějí předávat zkušenosti.

Pracují či chtějí pracovat jako interní lektoři ve firmách.

Potřebují zlepšit své prezentační dovednosti a získat pozornost publika. Chtějí začít podnikat jako OSVČ.

Termíny:

22. 2. – 30. 4. 2022 – online webinář

Kurz je možné realizovat online a zkoušku složit v těchto městech:

Praha

Plzeň  

Česká Lípa

Liberec

Rozsah kurzu:  101 hodin
Kapacita:   20 míst
Vstupní podmínky:  

 

 • minimálně 18 let věku
 • ukončené středoškolské vzdělání.

 

Cena: 16 800,- Kč – lze platit i ve splátkách. 

Pokud máte o kurz  zájem a jste momentálně nezaměstnaní, nebo jste zaměstnaní, ale ohroženi ztrátou zaměstnání, pak vám může Úřad práce za určitých podmínek kurz zaplatit. Můžete nám zavolat a my Vám poradíme jak žádost vyřídit.

Harmonogram:

 • 101 hodin teorie distanční formou – online webinář – výuka 2 krát týdně

Obsah kurzu:

 • Orientace v základní terminologii andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých.
 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetence.
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky.
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu.
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek.
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou.
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí.

Certifikát:

Potvrzení o účasti na akreditovaném vzdělávacím programu.

Osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní a doživotní platností.

 

Kontaktní osoba: 

Bc. Kateřina Ortová

777 864 504

ortova@kustod.cz

Mgr. Richard Veleta, Ph.D. Mgr. Vladimír Ort Mgr. Lenka Šlajsová
Lektor a manažer vzdělávání Lektor a majitel firmy KUSTOD Lektorka a kouč
Bc. Kateřina Ortová Mgr. Ing. Alena Sprengerová Mgr. Blanka Ježková
Lektorka a manažer vzdělávání Andragog, vedoucí pracoviště ÚP Doksy Andragog, lektorka 
 • Lektor vzdělávání dospělých – jazykové školy, vzdělávací společnosti
 • Interní lektor, školitel ve firmách
 • Samostatný lektor OSVČ

Ráda bych poděkovala ještě jednou s odstupem celému Kustodu za přínosné školení Letor dalšího vzdělávání. Mohu říci, že jsem jednotlivé lekce ihned převáděla do praxe na mých přednáškách a školeních. Hodně jsem je díky vašemu kurzu zefektivnila a i ohlas posluchačů je příjemný. Říkají, že se nyní na mých školeních více baví a pamatují si lépe probíranou látku. Také potlesk na konci přednášky se stal takřka pravidlem. Nyní navíc nově působím jako edukátorka v Centru Mamma HELP z.s. I v této pozici uplatním mnohé z vašeho kurzu. Bez vás bych asi o tomto místě neuvažovala. Ještě jednou díky za sebe i za mé spokojené posluchače.  Klára

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Objednávka kurzu

  Kategorie

  Kontakt