Matematická pregramotnost pro MŠ

27. února 2021

Akreditovaný kurz DVPP č. 8659/2019-1-320 – MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Anotace kurzu:

Cílem kurzu je představení metod rozvíjejících matematickou gramotnost v MŠ. Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací v řadě nových konkrétních výukových metod zaměřených na podporu matematické gramotnosti v MŠ. Seznámí se s postupy, jimiž se dá matematická gramotnost a vztah k matematice ovlivnit. Kurz se zaměří na vymezování problémů a jejich řešení – jedna z kompetencí matematické gramotnosti zahrnuje schopnost rozpoznat a formulovat matematické problémy a řešit je různými způsoby. Absolvent kurzu se seznámí s tím, že úroveň matematické gramotnosti se projeví, když jsou matematické znalosti a dovednosti používány k vymezení, formulování a řešení problémů z různých oblastí a kontextů a k interpretaci jejich řešení s užitím matematiky.

Forma: Prezenční

 Hodinová dotace: 16

Obsah kurzu:

  • Předmatematické představy v předškolním věku a jejich rozvoj ve vzdělávacích oblastech
  • RVP PV
  • Manipulativní činnosti jako prostředek pro rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku
  • Vytváření předčíselných představ v kontextu s možnou prevencí specifických poruch učení v předškolní věku
  • Využití ICT v činnostech matematické pregramotnosti

Lektor: Mgr. et Mgr. Jana Slaboňová, Mgr. Monika Kalenská, Mgr. Kamila Irglová

Garant: Mgr. et Mgr. Jana Slaboňová

Certifikát:

Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu v režimu DVPP

Kontaktní osoba:

Mgr. Vladimír Ort

777 773 893

ort@kustod.cz

404

 

NENALEZENO

 

Omlouváme se, ale požadovaná stránka neexistuje. Můžete se porozhlédnout na Hlavní stránce, nebo zkusit vyhledávání.

Objednávka kurzu

    Kategorie

    Kontakt