Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

27. února 2021

Akreditovaný kurz DVPP č. 791/2018-1-76 – OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ

Anotace kurzu:

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Program DVPP bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů.

Forma: Prezenční

 Hodinová dotace: 40

 Obsah kurzu:

  • Asertivita v MŠ
  • Komunikace v MŠ
  • Komunikace v krizových situacích
  • Týmová spolupráce
  • Jak nevyhořet

Lektor a Garant: PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

Certifikát:

Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu v režimu DVPP

Kontaktní osoba:

Mgr. Vladimír Ort

777 773 893

ort@kustod.cz

8 hodin
12.6.
volno

Objednávka kurzu

    Kategorie

    Kontakt