Pečující v domácnosti – profesní zkouška

autor: | Kvě 30, 2024 | Zkoušky z profesní kvalifikace | 0 komentářů

Potřebujete prokázat, že jste profesionál v oblasti pečování o osobu v domácím
prostředí? Chcete pracovat v zahraničí? Profesní zkouška Vám bude uznána i v zahraničí.

Lidé dávají jednoznačně přednost péči v domácnosti před péčí v pobytových zařízeních. A právě proto, bychom Vám chtěli nabídnout profesní zkoušku zaměřenou na péči o osobu
v domácím prostředí, péči poskytovanou individuálně a dle specifických potřeb ošetřované osoby.

Často rodinní pečující poskytují péči několik hodin denně. Čímž existují rizikové oblasti, které snižují kvalitu života tohoto pečujícího a negativně ovlivňují péči o opatrovanou
osobu. Jedná se především o tyto zátěže: zdravotní, časová a psychická. Rizika lze snížit kombinací neformální a formální péče.

Termín zkoušky: Praha 13.7.2024 (sobota), Česká Lípa 19.7.2024 (pátek)

Cena zkoušky: 7000,-Kč – zkoušku si plně hradí účastník, není hrazena úřadem práce

Cílová skupina:

 • osoba, která by chtěla vykonávat pečovatelskou činnosti v domácnosti klienta na
  profesionální úrovni v ČR, ale také v ZAHRANIČÍ
 • osoba, které by chtěla profesionálně pečovat o seniora či o osobu se zdravotním
  postižením nebo o osobu s chronickým onemocněním v jejich domácním prostředí
 • osoba, pečující o osobu blízkou, která žije ve své domácnosti (prohloubení jejich
  dosavadních znalostí a dovedností)

Vstupní požadavky:

 • věk od 18 let, zdravotní způsobilost – lékařské potvrzení

Způsob ověření získaných znalostí a dovedností:

Profesní zkouška podle standardu Národní soustavy kvalifikací. Písemná část zkoušky probíhá formou testu a formou písemného
vypracování zadaného úkolu, délka 60minut. Praktická část zkoušky je předvedení vyřešení modelové situace. Celková doba trvání vlastní zkoušky je 3 až 4 hodiny.

Absolvent:

 • Získá svědčení o profesionální kvalifikaci a Europass pro EU;
 • Umí vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v domácím prostředí;
 • Dokáže vhodně navrhnout kompenzační pomůcky či úpravy bytu;
 • Umí poskytnout první pomoc v situacích, které se mohou vyskytnout u osoby;
 • Uplatňuje efektivní vedení komunikace, dokáže sestavit plán péče o pečující osobu;
 • Provádí péči s důrazem na etický přístup a podporu důstojnosti člověka;
 • Orientuje se v právních předpisem – příspěvek na péči, sociální i zdravotní služby.

Certifikát:

Osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní a doživotní platností.

Poskytované studijní materiály:

Skripta – Pečující v domácnosti

Jazyk výuky: čeština

 

Kontaktní osoba:

Bc. Lucie Pražáková, MBA

728 159 683

lucka.beli@seznam.cz

Objednávka kurzu

  Kategorie

  Kontakt