Redaktor/ka ve vydavatelství – online kurz

autor: | Kvě 30, 2024 | Rekvalifikační kurzy | 0 komentářů

Termín: 02. 08. – 11. 10. 2024 online

Rozsah kurzu: 80 hodin

Cena: 14 590,- Kč – lze platit i ve splátkách. 

Zde se můžete přihlásit přes databázi kurzů MPSV (Jsem v kurzu)

Harmonogram kurzu. 

Vstupní předpoklady: 

  • střední vzdělání
  • zdravotní způsobilost pro vykonávání profesní kvalifikace (potvrzení od lékaře)

Obsah kurzu:

Absolvent kurzu získá tyto znalosti a předpoklady pro činnost redaktora:
 
• Samostatně vykonává činnost vydavatelského/redakčního redaktora: vyhledávání a vyhodnocování informací, tvorba textu podle zadání (téma, žánr, rozsah, zaměření na cílovou skupinu), úpravy publikací před vydáním.
 
• Zná internetové i tištěné nástroje pro tvorbu a úpravu textu a umí je rutinně používat.
 
• Má znalosti typografie a grafiky v rozsahu potřebném pro práci redaktora.
 
• Zná odborné pojmy používané v redakční a vydavatelské praxi a dokáže s nimi pracovat (tone of voice, funkční styly, autorská korektura, editace, redakční úpravy ap.)
 
• Má základní odborné znalosti týkající se procesu vzniku tiskovin, od rukopisu po realizovanou publikaci.
 
• Zná a uplatňuje etický kodex novináře a dobrovolnou etiku, zásady jednání s lidmi a kultivovanost jednání i zevnějšku; umí profesionálně komunikovat.
 
 

Po absolvování kurzu účastníci obdrží Osvědčení o rekvalifikaci.

 

Kontaktní osoba: 

Zuzana Hřebíková Katarinská

725 739 561

katarinska@kustod.cz

Objednávka kurzu

    Kategorie

    Kontakt