Základy umělé inteligence s přesahem do náboru

autor: | Kvě 31, 2024 | Kurzy s digitálními kompetencemi | 0 komentářů

Tento kurz představuje inovativní přístup k náboru, kde se zaměříme na využití umělé inteligence pro optimalizaci každé fáze procesu od inzerátu až po adaptaci nových zaměstnanců. Během této interaktivní výuky získáte klíčové dovednosti, které vám umožní efektivně využívat AI pro zlepšení kvality náborových procesů a dosažení optimálních výsledků ve světě moderního personalistického managementu.

Získané dovednosti umožní účastníkovi uplatnit se jak při vlastní podnikatelské aktivitě, tak při práci v zaměstnaneckém poměru.

Termín kurzu: 16. 9. 2024 – 17. 9. 2024, online

Rozsah kurzu: 10 hodin teorie, 6 hodin praxe. 1 výukový den po 8 vyučovacích hodinách. Výukový den je tvořen teorií + praktickou částí.

Začátek: Vždy od 9:00

Kapacita: Max. 8 účastníků

Cena kurzu: 11 900 Kč (minimální spoluúčast klienta 2142 Kč)

Zde se můžete přihlásit přes databázi kurzů Jsem v kurzu

Materiálně technické zabezpečení:

Vlastní PC a připojení k internetu. Výuka probíhá přes platformu GOOGLE MEET. ChatGPT – vždy budeme využívat bezplatnou verzi.

Obsah kurzu: 

Budeme se zabývat zefektivněním tvorby:

 • Inzerátu.
 • Motivačního dopisu.
 • Odpovědi na inzerát uchazeči.
 • Pozvánkou na pohovor.
 • Tvorbou assessment centra.
 • Oznámením o výsledcích pohovoru.
 • Informacemi o nástupu.
 • Představením adaptačního plánu novému zaměstnanci

 

Zároveň si ukážeme jak nám může AI pomoci při:

 • Výběru klíčových kompetencí.
 • Hodnocení životopisů.
 • Průvodci pohovorem.
 • Radách pro udržení zaměstnanců

 

Certifikát: Osvědčení o účasti na vzdělávacím kurzu

Jazyk výuky: čeština

 

Kontaktní osoba:

Šárka Jelenová

776 775 409

jelenova@kustod.cz

16 hodin vzdělávání distanční formou. 

Objednávka kurzu

  Kategorie

  Kontakt