Základy umělé inteligence s přesahem pro lektory a tvůrce kurzů

autor: | Kvě 31, 2024 | Kurzy s digitálními kompetencemi | 0 komentářů

Nečekejte jen pasivní přenos informací. Společně se ponoříme do praktických cvičení, abyste získali konkrétní dovednosti a pochopení, které lze uplatnit ve vaší práci.

Termín kurzu: 9. 9. 2024 – 10. 9. 2024, online

Rozsah kurzu: 12 hodin teorie, 4 hodiny praxe. 1 výukový den po 8 vyučovacích hodinách. Výukový den je tvořen teorií + praktickou částí.

Začátek: Vždy od 9:00

Kapacita:  Max. 8 účastníků

Cena kurzu: 11 900 Kč (minimální spoluúčast klienta 2142 Kč)

Zde se můžete zaregistrovat přes databázi kurzů Jsem v kurzu

Obsah kurzu:

 • Úvod do umělé inteligence – definice a klíčové koncepty AI.
 • Role AI ve vzdělávání – aktuální trendy.
 • Příklady AI ve vzdělávání – praktické příklady úspěšné integrace AI do výuky.
 • Etické Aspekty AI ve vzdělávání.
 • Konkrétní AI nástroje/ platformy spojené s technologiemi umělé inteligence.
 • ChatGPT – práce s textem. Na jaké otázky může tvůrce kurzu nebo lektor dostat odpověď.
 • PDFgear – vyhledávání obsahu v textu, konventor PDF.
 • Copilot – práce s textem.
 • Copilot – generátor obrázků.
 • Canva – AI generátor obrázků a videí. Canva obecně jako skvělý nástroj pro vizualizaci obsahu.

Možnosti pracovního uplatnění:

Získané dovednosti umožní účastníkovi uplatnit se jak při vlastní podnikatelské aktivitě, tak při práci v zaměstnaneckém poměru.

 

Materiálně-technické zabezpečení:

Vlastní PC a připojení k internetu. Výuka probíhá přes platformu GOOGLE MEET. ChatGPT, PDFgear, Google Bard, Bing Imagine Creator a Canva – vždy budeme využívat bezplatnou verzi.

Certifikát: Osvědčení o účasti na vzdělávacím kurzu

Jazyk výuky: čeština

 

Kontaktní osoba:

Šárka Jelenová

776 775 409

jelenova@kustod.cz

Objednávka kurzu

  Kategorie

  Kontakt