Chůva pro děti v dětské skupině – profesní zkouška Třebíč

16. prosince 2021

Zkouška podle zákona 179/2006 Sb. k získání profesní kvalifikace dle standardu Národní soustavy kvalifikací.

Osvědčení opravňuje k práci chůvy v dětské skupině, splňuje požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny, umožňuje založit vlastní dětskou skupinu.

Kurz je vhodný pro uchazeče, kteří mají zkušenosti v práci s dětmi a potřebují ověření svých znalostí a dovedností.

Termín:   11. 12.  2023

Délka zkoušky pro jednoho účastníka:  3,5  hodiny

Kapacita:   7 míst

Vstupní podmínky:

 • bez logopedické vady
 • minimálně 18 let věku
 • ukončené základní vzdělání

Cena: 7 000,- Kč – hradí se předem

Harmonogram:

 • zahájení zkoušky a administrativa, školení BOZP – 30 minut
 • písemná část formou testu – 90 minut
 • praktická a ústní část dle harmonogramu – 120 minut

Před zkouškou doporučujeme samostudium ze studijních materiálů, které poskytujeme zdarma v tištěné nebo elektronické podobě při přihlášení.

Důraz je kladen zejména na zdravovědu a poskytnutí první pomoci.

Obsah zkoušky:

Dle platného hodnotícího standardu

 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku;
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk;
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně;
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku;
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině;
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám;
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska;
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí;
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte;
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům;
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem;
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.

 

Certifikát: Osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní a doživotní platností.

 

Kontaktní osoba:

Simona Holubová

728 160 276

holubova@kustod.cz

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód 69-073-M) vám umožní:

 • získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině
 • splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny
 • založit vlastní dětskou skupinu

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Objednávka kurzu

  Kategorie

  Kontakt