Podpůrná opatření u žáků se specifickými poruchami učení na ZŠ

27. února 2021

Akreditovaný kurz DVPP č. 11400/2020-4-286 – INKLUZE

Anotace kurzu:

Poskytnout pedagogům na ZŠ informace o problémech žáků s dyslexií ve výuce. Seznámit je s dostupnými materiály využitelnými ve výuce českého jazyka u žáků s dyslexií. Zaměřit se na rozvoj čtenářské gramotnosti a propojit ji s jazykovou výukou. Probrat s nimi problémy, které se ve výuce mohou objevit, nabídnout možnosti řešení. Praktické ukázky výuky.

Forma: prezenční

 Hodinová dotace: 8 hod.

Obsah kurzu:

  • Seznámení účastníků se specifiky výuky žáků se SPU v jednotlivých ročnících ZŠ
  • Symptomy SPU
  • Rozvoj percepčních dovedností jako prevence i využití při reedukaci
  • Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků s SPU
  • Jazyková výuka se zaměřením na práci s webovými stránkami KamiNet

Garant a lektor: PhDr. Kamila Balharová

Certifikát:

Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu v režimu DVPP

Kontaktní osoba:

Mgr. Vladimír Ort

777 773 893

ort@kustod.cz

0 komentářů

Trackbacks/Pingbacks

  1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků | KUSTOD s.r.o. - […] ASISTENT PEAGOGA V PRAXI ROZŠIŘUJÍCÍ PRO 1. + 2. STUPEŇ ZŠ […]

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Objednávka kurzu

    Kategorie

    Kontakt