Další vzdělávání pedagogických pracovníků

13. srpna 2020

Další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, SŠ, DDM a ZUŠ.

Akreditované kurzy MŠMT v rámci programu DVPP.

Seznam kurzů ke stažení v sekci dokumenty.

Nabízíme Vám množstevní slevu a možnost realizovat kurzy přímo ve Vaší škole.

Termíny kurzů s Vámi budou domluveny individuálně dle poptávky.

Rozsah kurzů: 8 – 40 hodin

       NABÍDKA KURZŮ DVPP 2019/2020      
       
       
MATEŘSKÉ ŠKOLY   hod. Kč /osoba
SPECIFIKA PRÁCE S DVOULETÝMI DĚTMI v MŠ   24 4 500,-
ŽÁK S POTŘEBOU PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ V MŠ, VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA INKLUZI   16 3 300,-
MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST PRO MŠ   16 3 300,-
OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍCH PEDAGOGŮ   40 8 000,-
INDIVIDUALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ   40 8 000,-
BRZY BUDU ŠKOLÁKEM – ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST PRO MŠ   16 3 300,-
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST PRO MŠ   16 3 300,-
ZÁKLADNÍ KURZ ZDRAVOTNICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY MŠ, ZŠ A SŠ   20 4 000,-
ZÁKLADY MS EXCEL PRO UČITELE   8 1 600,-
ZÁKLADY MS WORD PRO UČITELE   8 1 600,-
       
ZÁKLADNÍ ŠKOLY   hod. Kč /osoba
ASISTENT PEAGOGA V PRAXI PRO 1. + 2. STUPEŇ ZŠ   9 1 800,-
ASISTENT PEAGOGA V PRAXI ROZŠIŘUJÍCÍ PRO 1. + 2. STUPEŇ ZŠ   24 4 800,-
ZÁKLADNÍ KURZ ZDRAVOTNICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY MŠ, ZŠ A SŠ   20 4 000,-
ŽÁK S POTŘEBOU PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ V BĚŽNÉ ZŠ   32 6 600,-
ŽÁK S POTŘEBOU PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ V BĚŽNÉ ZŠ   16 3 300,-
ŽÁK S POTŘEBOU PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ V BĚŽNÉ ZŠ   8 1 600,-
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PRO ZŠ   16 3 300,-
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST PRO ZŠ   16 3 300,-
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PRO ZŠ   32 6 600,-
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST PRO ZŠ   32 6 600,-
FORMY, METODY, TECHNIKY A NÁSTROJE FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ V PRAXI ZŠ A SŠ   16 3 300,-
ÚVOD DO FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ V PRAXI NA ZŠ A SŠ   8 1 600,-
ZÁKLADY MS EXCEL PRO UČITELE   8 1 600,-
ZÁKLADY MS WORD PRO UČITELE   8 1 600,-
       
STŘEDNÍ ŠKOLY   hod. Kč /osoba
INKLUZE NA STŘEDNÍ ŠKOLE   8 1 600,-
INKLUZE NA STŘEDNÍ ŠKOLE   16 3 300,-
ZÁKLADNÍ KURZ ZDRAVOTNICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY MŠ, ZŠ A SŠ   20 4 000,-
FORMY, METODY, TECHNIKY A NÁSTROJE FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ V PRAXI ZŠ A SŠ   16 3 300,-
ÚVOD DO FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ V PRAXI NA ZŠ A SŠ   8 1 600,-
ZÁKLADY MS EXCEL PRO UČITELE   8 1 600,-
ZÁKLADY MS WORD PRO UČITELE   8 1 600,-
       
       
PEDAGOGOVÉ VOLNÉHO ČASU   hod. Kč /osoba
PRÁCE S DÍTĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA PŘI VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH   16 3 300,-

 

Certifikát: Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu v systému DVPP.

Kontaktní osoby:

Odborný garant:

Mgr. Vladimír Ort

777 773 893

ort@kustod.cz

Organizace kurzů a přihlášky: 

Eva Jelínková

774 427 009

jelinkova@kustod.cz

Seznam kurzů

 

 

 

Objednávka kurzu

    Kategorie

    Kontakt