Žák s potřebou podpůrných opatření v MŠ, vzdělávání zaměřené na inkluzi

27. února 2021

Akreditovaný kurz DVPP č. 6589/2018-1-285 – INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Anotace kurzu:

Vzdělávání pedagogických pracovníků je zaměřeno na základní teoretické poznatky z oblasti speciálně pedagogických věd, ale zejména na praktické dovednosti, které by měli pedagogové v mateřských školách ovládat k zajištění optimálních podmínek pro rozvoj dětí s potřebou nastavení podpůrných opatření (PO) a to v rámci společného vzdělávání. Dále na součinnost se školskými poradenskými zařízeními (PPP – Pedagogicko-psychologická poradna, SPC – Speciálně pedagogická centra). Možnosti vzdělávání dětí s konkrétním znevýhodněním a z něj vyplývajících speciálních vzdělávacích potřeb v MŠ (úprava prostředí a organizace vzdělávání, vhodné metody a formy práce, možnosti úprav obsahu vzdělávání, hodnocení dětí, pomůcky, podpora třídního klimatu, sociální a zdravotní podpora). Identifikace, realizace a vyhodnocení podpůrných opatření v I. stupni podpory – role školy a jejího školního poradenského pracoviště. Plán pedagogické podpory a práce s dítětem v rámci 1. PO. Postup MŠ při realizaci podpůrných opatření 2. – 5. stupně PO.

Účastníci během vzdělávacího programu s časovou dotací 16 vyučovacích hodin proberou základní změny společného vzdělávání, platnou legislativu i novou terminologii.

Forma: Prezenční

 Hodinová dotace: 16

 Obsah kurzu:

 • Legislativní změny v souvislosti s novelou ŠZ č. 561/2004 Sb.
 • Žák s potřebou podpůrných opatření
 • Možnosti vzdělávání žáků
 • Role školského poradenského zařízení (ŠPZ) – Pedagogicko-psychologická poradna (PPP), případně Speciálně pedagogické centrum (SPC)
 • Podpůrná opatření – pojem Plán pedagogické podpory, Individuálně vzdělávací plán pro MŠ
 • Pojem „školní zralost“ –připravenost dítěte pro vstup do škol
 • Možnosti individuálních či skupinových kurzů pro předškolák
 • Zápis v ZŠ, udělení odkladu školní docházky (legislativa), zápis žáků cizinců
 • Role ŠPZ v řízení o odkladu školní docházky
 • Přípravná třída v ZŠ
 • Přípravný stupeň v ZŠ speciální

Garant: Mgr. Dana Horynová

Certifikát:

Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu v režimu DVPP

Kontaktní osoba:

Mgr. Vladimír Ort

777 773 893

ort@kustod.cz

0 komentářů

Trackbacks/Pingbacks

 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků | KUSTOD s.r.o. - […] ŽÁK S POTŘEBOU PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ V MŠ, VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA INKLUZI […]

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Objednávka kurzu

  Kategorie

  Kontakt