Úvod do formativního hodnocení v praxi ZŠ a SŠ

14. března 2021

Akreditovaný kurz DVPP č. 6589/2018-1-285  – OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ

Anotace kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je uvést účastníky – učitele do tématu formativní hodnocení a motivovat je k pozitivnímu přijetí a zavádění této formy hodnocení a zpětné vazby do vyučování ve škole. Účastníci se seznámí cestou příkladů s možnostmi, smyslem a výhodami formativního hodnocení v kontextu ostatních metod. Získají orientaci v možnostech a cestách zavádění formativního hodnocení do vyučovacích hodin i do pedagogické kultury školy. Důležitým cílem programu je poskytnout účastníkům prostor pro diskusi a otázky. Na tento program navazuje rozšiřující 16 hodinový program Formy, metody, techniky a nástroje formativního hodnocení v praxi ZŠ a SŠ.

Forma: Prezenční 

 Hodinová dotace: 8 hodin 

 Obsah kurzu:  

  • Důvody pro využívání formativního hodnocení – motivační ukázky 
  • Formativní hodnocení ve školním systému hodnocení a práce se zpětnou vazbou 
  • Zavádění formativního hodnocení do práce učitele v kontextu školy a ŠVP 
  • Zapojování žáků a studentů do formativního hodnocení 

 Garant a lektor: Mgr. Richard Veleta, Ph.D. 

Certifikát:

Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu v režimu DVPP

Kontaktní osoba:

Mgr. Vladimír Ort

777 773 893

ort@kustod.cz

0 komentářů

Trackbacks/Pingbacks

  1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků | KUSTOD s.r.o. - […] ÚVOD DO FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ V PRAXI NA ZŠ A SŠ […]
  2. Formy, metody, techniky a nástroje formativního hodnocení v praxi ZŠ a SŠ | KUSTOD s.r.o. - […] účastníkům prostor pro diskusi a otázky. Tento program navazuje na 8 hodinový program Úvod do formativního hodnocení v praxi ZŠ a SŠ, jeho…

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Objednávka kurzu

    Kategorie

    Kontakt