Formy, metody, techniky a nástroje formativního hodnocení v praxi ZŠ a SŠ

14. března 2021

Akreditovaný kurz DVPP č. 6589/2018-1-285  – OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ

Anotace kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s metodami, technikami a nástroji formativního hodnocení v kontextu vyučování, kurikula a atmosféry školy. Každá z probíraných metod je dokumentována příklady z praxe, aby bylo dosaženo co největší motivace účastníků vyzkoušet a vyhodnotit použité metody ve vlastní práci. Důležitým cílem programu je poskytnout účastníkům prostor pro diskusi a otázky. Tento program navazuje na 8 hodinový program Úvod do formativního hodnocení v praxi ZŠ a SŠ, jeho absolvování však není podmínkou. 

 Forma: Prezenční 

 Hodinová dotace: 16 hodin

 Obsah kurzu:  

 • Přehled metod formativního hodnocení na motivačních příkladech 
 • Kritéria pro výběr metod, technik a nástrojů formativního hodnocení 
 • Stanovování výchovně vzdělávacích cílů jako metoda formativního hodnocení 
 • Stanovování kritérií jako metoda formativního hodnocení 
 • Zpětná vazba jako metoda formativního hodnocení 
 • Sebehodnocení jako metoda formativního hodnocení 
 • Vrstevnické hodnocení jako metoda formativního hodnocení 
 • Formativní hodnocení chování 
 • Kombinování různých metod a přístupů hodnocení s důrazem na formativní hodnocení 
 • Formativní hodnocení a rodiče 
 • Závěrečné zhodnocení a zpětná vazba, diskuse 

 

Garant a lektor: Mgr. Richard Veleta, Ph.D. 

Certifikát:

Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu v režimu DVPP

Kontaktní osoba:

Mgr. Vladimír Ort

777 773 893

ort@kustod.cz

0 komentářů

Trackbacks/Pingbacks

 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků | KUSTOD s.r.o. - […] FORMY, METODY, TECHNIKY A NÁSTROJE FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ V PRAXI ZŠ A SŠ […]
 2. Úvod do formativního hodnocení v praxi ZŠ a SŠ | KUSTOD s.r.o. - […] prostor pro diskusi a otázky. Na tento program navazuje rozšiřující 16 hodinový program Formy, metody, techniky a nástroje formativního hodnocení v praxi ZŠ…

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Objednávka kurzu

  Kategorie

  Kontakt