Pracovník v sociálních službách – kvalifikační kurz Žďár nad Sázavou

Pracovník v sociálních službách – kvalifikační kurz Žďár nad Sázavou

Kvalifikační kurz dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Pro zájemce o zaměstnání v sociálních službách, kteří se chtějí ucházet o práci nebo již v zařízení pracují a vztahuje se na ně zákonná podmínka absolvovat kvalifikační kurz. Kvalifikace opravňuje k práci v zařízeních, které poskytují sociální služby.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – krátký přípravný kurz Praha

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – krátký přípravný kurz Praha

Dvoudenní přípravný kurz zakončen profesní zkouškou.
Pro uchazeče o zaměstnání chůvy, kteří mají zkušenosti v práci s dětmi a potřebují získat kvalifikaci.
Kvalifikace opravňuje k práci chůvy v mateřské škole, dětské skupině, lesní školce, firemní školce, nebo jako OSVČ péče o děti v domácnostech.