Senior v bezvědomí, co dělat, jak reagovat – WEBINÁŘ ZDARMA

Senior v bezvědomí, co dělat, jak reagovat – WEBINÁŘ ZDARMA

Kvalifikační kurz dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Pro zájemce o zaměstnání v sociálních službách, kteří se chtějí ucházet o práci nebo již v zařízení pracují a vztahuje se na ně zákonná podmínka absolvovat kvalifikační kurz. Kvalifikace opravňuje k práci v zařízeních, které poskytují sociální služby.