Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – krátký přípravný online kurz a profesní zkouška

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – krátký přípravný online kurz a profesní zkouška

Dvoudenní přípravný kurz zakončen profesní zkouškou.
Pro uchazeče o zaměstnání chůvy, kteří mají zkušenosti v práci s dětmi a potřebují získat kvalifikaci.
Kvalifikace opravňuje k práci chůvy v mateřské škole, dětské skupině, lesní školce, firemní školce, nebo jako OSVČ péče o děti v domácnostech.

Chůva pro děti v dětské skupině – rekvalifikační kurz Praha

Chůva pro děti v dětské skupině – rekvalifikační kurz Praha

Rekvalifikační kurz zakončen zkouškou z profesní kvalifikace.

Osvědčení opravňuje k práci chůvy v dětské skupině, splňuje požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny, umožňuje založit vlastní dětskou skupinu.
Kurz je vhodný pro uchazeče, kteří mají zájem pracovat jako chůva a zatím nemají tolik zkušeností v práci s dětmi.