Chůva pro děti v dětské skupině – rekvalifikační kurz online webinář

Chůva pro děti v dětské skupině – rekvalifikační kurz online webinář

Rekvalifikační kurz zakončen zkouškou z profesní kvalifikace.

Osvědčení opravňuje k práci chůvy v dětské skupině, splňuje požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny, umožňuje založit vlastní dětskou skupinu.
Kurz je vhodný pro uchazeče, kteří mají zájem pracovat jako chůva a zatím nemají tolik zkušeností v práci s dětmi.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – rekvalifikační kurz online webinář

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – rekvalifikační kurz online webinář

Dvouměsíční rekvalifikační kurz zakončen profesní zkouškou.
Pro uchazeče, kteří mají zájem pracovat jako chůva a zatím nemají tolik zkušeností v práci s dětmi.
Kvalifikace opravňuje k práci chůvy v mateřské škole, dětské skupině, lesní školce, firemní školce, nebo jako OSVČ péče o děti v domácnostech.

Dětská skupina – rozdílové a profesní zkoušky a další vzdělávání

Dětská skupina – rozdílové a profesní zkoušky a další vzdělávání

Akreditované rekvalifikační kurzy a zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině a Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
Další vzdělávání pro pedagogy a pečující osoby v dětských skupinách. Webináře i prezenční kurzy pro pečující osoby, ředitele dětských skupin, jeslí a školek.