Lektor dalšího vzdělávání – rekvalifikační kurz, profesní zkouška

2. března 2024

Rekvalifikační kurz vás provede napříč celou problematikou a plně vás připraví na výkon odborného povolání. Celý kurz je posléze zakončený úplnou zkouškou ze všech odborných kompetencí. Kurz lze za určitých podmínek proplatit Úřadem práce.

REKVALIFIKAČNÍ KURZ cena: 19 900 Kč

Tento kurz nabízíme i formou ONLINE webináře. 

ONLINE WEBINÁŘ cena: 19 900 Kč

V případě, že již máte potřebné kompetence v oboru, ale chybí vám úplná zkouška, která je potřebná pro vykonávání odborné činnosti, můžete se přihlásit jen ke zkoušce.

PROFESNÍ ZKOUŠKA cena: 7 000 Kč

 

Vstupní podmínky:

 • minimálně 18 let věku
 • ukončené středoškolské vzdělání.

 

OBSAH KURZU (POPIS ZÍSKANÝCH KOMPETENCÍ)

Získané odborné kompetence – v kurzu se naučíte:

 • Základní pojmy andragogiky a didaktiky
  • Orientovat se v systému dalšího vzdělávání v České republice a terminologii andragogiky.
  • Aplikovat základní principy andragogiky a didaktiky v praxi.
 • Učební pomůcky, organizační formy, metody vzdělávání
  • Porozumět různým druhům učebních pomůcek, organizačním formám a metodám vzdělávání.
  • Vybrat a efektivně použít vhodné učební pomůcky, organizační formy a metody vzdělávání jak pro prezenční, tak online formu.
  • Připravit se na výuku, sestavit minutový scénář, připravit vzdělávací program.
  • Naučit se lépe prezentovat a aktivizovat účastníky vzdělávání.
  • Vést online výuku a využívat moderní nástroje ve vzdělávání.
 • Hodnocení dospělých
  • Porozumět principům hodnocení dospělých a dávat správně zpětnou vazbu
  • Tvořit písemné testy a zadání ke zkoušce
 • Vzdělávací cíle a kompetence, učební plány
  • Porozumět tvorbě vzdělávacích cílů a kompetencí, učebních plánů a samostatně je vytvořit
 • Modelové situace a metody práce se skupinou
  • Používat různé metody práce se skupinou
  • Řešit problémy na příkladech z praxe s využitím didaktických pomůcek
  • Metody a tipy jak zvládat náročné situace v praxi

 

Certifikát:

Potvrzení o účasti na akreditovaném vzdělávacím programu.

Osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní a doživotní platností.

 

Kontaktní osoba: 

Bc. Kateřina Ortová

777 864 504

ortova@kustod.cz

 • Lektor vzdělávání dospělých – jazykové školy, vzdělávací společnosti
 • Interní lektor, školitel ve firmách
 • Samostatný lektor OSVČ
Ráda bych poděkovala ještě jednou s odstupem celému Kustodu za přínosné školení Letor dalšího vzdělávání. Mohu říci, že jsem jednotlivé lekce ihned převáděla do praxe na mých přednáškách a školeních. Hodně jsem je díky vašemu kurzu zefektivnila a i ohlas posluchačů je příjemný. Říkají, že se nyní na mých školeních více baví a pamatují si lépe probíranou látku. Také potlesk na konci přednášky se stal takřka pravidlem. Nyní navíc nově působím jako edukátorka v Centru Mamma HELP z.s. I v této pozici uplatním mnohé z vašeho kurzu. Bez vás bych asi o tomto místě neuvažovala. Ještě jednou díky za sebe i za mé spokojené posluchače.  Klára

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Objednávka kurzu

  Kategorie

  Kontakt