Další vzdělání pedagogických pracovníků

V rámci našich kurzů nabízíme i další možnosti z hlediska rozšíření pedagogického vzdělání. Jednotlivé kurzy realizujeme dle poptávky, přičemž rozsah celkového kurzu se odvíjí dle konkrétního oboru.

Co vás čeká?

V případě těchto kurzů nabízíme množstevní slevu a možnost realizovat kurzy přímo ve vaší škole. Termíny kurzů s vámi budou domluveny individuálně dle poptávky.

  Harmonogram:

  Výuka probíhá ve stanovený den ve vypsaných termínech. Celkem se jedná o 8-80 vyučovacích hodin.

  Témata kurzů:

  MATEŘSKÉ ŠKOLY

   

  hod.

  Kč /osoba

  PRAKTICKÁ PSYCHOHYGIENA PRO PEDAGOGY  

  8

    530,-

  ŽÁK S POTŘEBOU PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ V MŠ, VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA INKLUZI  

  16

  3 300,-

  MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST PRO MŠ  

  16

  3 300,-

  OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍCH PEDAGOGŮ  

  40

  8 000,-

  INDIVIDUALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ  

  40

  8 000,-

  ANGLICKÁ KONVERZACE PRO NEAPROBOVANÉ  

  80

  5 100,-

  ZÁKLADNÍ KURZ ZDRAVOTNICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY MŠ, ZŠ A SŠ  

  20

  4 000,-

  ZÁKLADY MS EXCEL PRO UČITELE  

  8

  1 600,-

  ZÁKLADY MS WORD PRO UČITELE

  8

  1 600,-

  ZÁKLADNÍ ŠKOLY

   

  hod.

  Kč /osoba

  ASISTENT PEAGOGA V PRAXI PRO 1. + 2. STUPEŇ ZŠ  

  9

  1 800,-

  ASISTENT PEAGOGA V PRAXI ROZŠIŘUJÍCÍ PRO 1. + 2. STUPEŇ ZŠ  

  24

  4 800,-

  ZÁKLADNÍ KURZ ZDRAVOTNICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY MŠ, ZŠ A SŠ  

  20

  4 000,-

  PRAKTICKÁ PSYCHOHYGIENA PRO PEDAGOGY  

  8

   530,-

  PODPŮRNÁ OPATŘENÍ U ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ NA ZŠ  

  8

   730,-

  DISTANČNÍ VÝUKA MS Office 365 (kombinovaná forma studia)

  16

  3 300,-

  ÚVOD DO FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ V PRAXI NA ZŠ A SŠ  

  8

   990,-

  FORMY, METODY, TECHNIKY A NÁSTROJE FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ V PRAXI ZŠ A SŠ  

  16

  3 300,-

  ANGLICKÁ KONVERZACE PRO NEAPROBOVANÉ  

  80

  5 100,-

  ZÁKLADY MS EXCEL PRO UČITELE  

  8

  1 600,-

  ZÁKLADY MS WORD PRO UČITELE  

  8

    1 600,-

  STŘEDNÍ ŠKOLY

   

  hod.

  Kč /osoba

  INKLUZE NA STŘEDNÍ ŠKOLE  

  8

  1 600,-

  PRAKTICKÁ PSYCHOHYGIENA PRO PEDAGOGY  

  8

     530,-

  ZÁKLADNÍ KURZ ZDRAVOTNICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY MŠ, ZŠ A SŠ  

  20

  4 000,-

  FORMY, METODY, TECHNIKY A NÁSTROJE FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ V PRAXI ZŠ A SŠ  

  16

  3 300,-

  ÚVOD DO FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ V PRAXI NA ZŠ A SŠ  

  8

     990,-

  ZÁKLADY MS EXCEL PRO UČITELE

  8

  1 600,-

  ZÁKLADY MS WORD PRO UČITELE

  8

  1 600,-

  PEDAGOGOVÉ VOLNÉHO ČASU

   

  hod.

  Kč /osoba

  PRÁCE S DÍTĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA PŘI VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH

  16

  3 300,-

  Certifikát:

  Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu v systému DVPP.

  Kde se kurzy realizují?

  Termíny připravujeme

  Kolik kurzy stojí a jak je můžete objednat?

  Rozsah kurzu:

   8-80 hodin

  Cena:

  dle kurzu

  Maximální kapacita: 20 míst

  Objednávka kurzu

  Kontaktní osoby

   Vladimír Ort 777 773 893; ort@kustod.cz